Affärsutveckling SLU Holding

Affärsutveckling

SLU Holding hjälper dig att utvärdera den kommersiella potentialen i dina forskningsresultat. Vilket problem löser din upptäckt, hur löser man det problemet idag och hur kan man ta betalt för en innovation baserad på din idé? 

Tillsammans utvecklar och förädlar vi dina idéer för att göra dem så relevanta och attraktiva för marknaden som möjligt. Vi undersöker bland annat möjligheterna för att skydda din idé, genom exempelvis patent. Vi tar dessutom fram en affärsplan och analyserar möjliga konkurrenter. Ett av de affärsutvecklingsverktyg vi använder är Business Modell Canvas, se mer om den modellen på YouTube.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35