Finansiering SLU Holding

Finansiering

Idéer och affärskoncept som befinner sig i en tidig utvecklingsfas behöver ofta kapital till verifieringar, marknadsundersökningar och patentansökningar. Vi hjälper dig att hitta kapital som matchar ditt behov.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35