Kartläggning SLU Holding

Kartläggning

Vilka kan vara intresserade av din innovation? Hur ser marknaden ut? När och var är behovet som störst? Dessa och liknande frågor kan besvaras genom olika typer av kartläggningar och undersökningar. Tidigt i ett projekt kan vi göra en enkel och snabb undersökning som ger underlag för fortsatt kartläggning. Ofta görs detta med hjälp av studenter via vår SDR-grupp, Student Desktop Research. Marknadsundersökningar av olika slag kan sedan vara nästa steg för att förstå behov och marknad ännu bättre.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35