Arevo AB

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

 läs mer på AREVOS webbsida

 

Arevo AB

Arevo AB

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

 läs mer på AREVOS webbsida

 

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech AB

Balsgård Foodtech är en plats för utveckling av nya växtbaserade drycker och ny teknik för livsmedelsindustrin. En neutral plats där som knyter ihop den akademiska världen, forskning och näringsliv för dynamiskt samarbete. En arena som är öppen för såväl små aktörer som stora väletablerade.

läs mer på Balsgård Foodtechs webbsida

 

Duttal AB

Duttal AB

Övervikt är ett växande folkhälsoproblem. Duttal har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och nu fortsätter utvecklingen av en produkt mot fetma.

Enlighted Detection AB

Enlighted Detection AB

Potatisodlingar drabbas ofta virusangrepp, vilket är kostsamt för odlarna. Enlighted Detection utvecklar en teknologi där virusangrepp på potatisplantor snabbt kan upptäckas med hjälp av infrarött ljus. Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium hindras virusinfektionen från att spridas, och smittan kan minskas i odlingen.

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden kommersialiserar rättigheterna till en rissort som utvecklats vid SLU. Riset producerar 90% mindre metangas än andra vanliga risvarianter, och ger samtidigt 10% högre avkastning.

läs mer om forskaren bakom rissorten

 

Grönovation AB

Grönovation AB

Grönovation har utvecklat ett vertikalt hydroponiskt odlingssystem för inomhusbruk. Genom LED-teknik kan plantor drivas upp i rum utan solljus. Under varumärket Deliplant säljs närodlade, färska och smakfulla kryddväxter året runt.

 läs mer på grönovations webbsida

 

Matomatic AB

Matomatic AB

Med Matomatic AB:s mätinstrument och webplattform är det möjligt för skolkök, restauranger och andra storkök att agera och planera så att matsvinnet kan minska. Matomatics produkter gör det lätt att få en helhetsyn på svinnet vilket hjälper användaren att fatta rätt beslut för att minska matsvinnet.

läs mer på matomatics webbsida

 

NAHC - Nature Assisted Health Care AB

NAHC - Nature Assisted Health Care AB

Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom ökar i samhället. Medicinska metoder är inte alltid tillräckligt för att bota dessa. NAHC är ett kunskapsföretag som startats av forskare vid SLU och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. De använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer i sin behandling av stress och utmattningssyndrom. Behandlingen visar positiva resultat i form av avsevärt lägre stressymptom och större möjligheter för patienterna till återgång i arbete och studier.

läs mer på nahc webbsida

Okawi AB

Okawi AB

Okawi AB utvecklar, under varumärket Leafymade, hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Bolagets produkter är tillverkade av löv som råvara. Inga tillsatser krävs i produktionen och bladens naturliga egenskaper gör det möjligt att ta fram ett material som tål vätska och är tillräckligt tjockt för att tillverka både tallrikar och små skålar.

 läs mer på Leafymades webbsida

 

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices har utvecklat ett resorberbart självlåsande implantat för kirurgiska ingrepp. Genom de självlåsande och resorberbara funktionerna går det snabbare att genomföra operationer. Implantatet ger även mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning.

läs mer på Resorbable Devices webbsida

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35