7 råd - så tar du din forskning till marknaden och samhället

7 råd - så tar du din forskning till nytta

Vad ska man tänka på för att det man forskar om en dag ska bli en innovation som gör nytta i samhället?
Vi har frågat några av våra erfarna affärsrådgivare – och några forskare som lyckats!


1. Ställ dig tidigt frågan, kan det här bli en innovation?
Det görs mycket spännande forskning. Ställ dig tidigt frågan - skulle mitt forskningsresultat kunna användas i samhället? Kan det leda till en innovation?
Stefan Roos, innovatör, Ilya Pharma

2. Ta in kompletterande kompetenser
Som forskare har du i regel fokus på din forskning. Ta stöd av någon som kan mer om sådant som är viktigt för att ta forskning till samhället, till exempel avtalsfrågor.
Odd Höglund, forskare SLU

3. Rätt avtal skapar ro
Apropå avtal … Var noga med avtal och vem som har rätt till vad – ta det tidigt i ett projekt. Det kan bli riktigt svårt att reda ut senare.
Mats Wiktorsson, affärsutvecklare, SLU Holding

4. Tänk på praktiken
Det är bra att ha en dialog med praktiken/industrin redan från början. Detta är en dimension som kan vara väldigt utvecklande för en forskare, utöver den rent vetenskapliga publiceringen.
Göran Nordlander, innovatör, Conniflex

5. Våga tänka och prata om pengar
Pengar är drivmedlet i vår nuvarande samhällsmodell och ger dig möjlighet till att göra så mycket mer. Lyckas du skapa en verksamhet som ger överskott så kan du fritt forska vidare, stödja annan forskning eller utveckla din affär – du väljer.
Nicholas Jakobsson, affärsutvecklare, SLU Holding

6. Att driva företag tar tid att lära sig
Ta tidigt hjälp av andra med kapital, kunnande, affärsutveckling och kontakter. Att driva företag är förknippat med en lång läroperiod.
Stefan Roos, innovatör, Ilya Pharma

7. Kontakta SLU Holding
En vanlig fråga som jag får är: “När ska jag komma till er?”. Svaret är: ”Nyss!”. Kom hellre till oss för tidigt än för sent. Vi vägleder dig så att du inte råkar göra misstag som gör det legalt omöjligt för dig att senare patentera eller gå vidare med dina forskningsresultat.
Henrik Landgren, affärsutvecklare, SLU Holding

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35