Extern kompetens

I en innovationsprocess ingår många delar. Alla kräver sitt fokus och sin expertis för att en innovation ska bli verklighet.
Upphovsmakarna, forskaren eller forskarna, är ofta mycket initierade i, och fokuserade på, den produkt eller den tjänst som deras forskning en dag ska leda till.
Det är självklart. Men hur är det med kunskap, fokus och tid för de övriga delarna i innovationsprocessen?

Därför finns vi på SLU Holding. Vi ger dig stöd och råd inom områden såsom affärsmodell, marknad, finansiering och genomförande.
I den operativa genomförandefasen kan det exempelvis vara värdefullt att använda extern kompetens, t ex i en styrelse.
Fråga oss gärna om möjligheter att hitta extern kompetens!


Innovationsprocessens delar

slu Extern kompetensslu Extern kompetens 3

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35