Hur jobbar vi tillsammans?

Hur jobbar vi tillsammans?

Som forskare vid ett svenskt universitet omfattas du av Lärarundantaget och har därmed en unik möjlighet att själv vidareutveckla ditt forskningsresultat till nytta i samhället. Att ta en idé vidare i en innovationsprocess är en spännande resa, där ingen resa är den andra lik. Med våra kompletterande kompetenser i vårt team och nätverk, genomlyser och utmanar vi din idé så att den vidareutvecklas, och blir redo för att bli en tjänst, produkt eller process.

Vår egen arbetsprocess beskriver vi här nedan på ett övergripande sätt. Läs mer under Våra tjänster. Allt vårt arbete sker självfallet under sekretess.

Hur går det till?
1. Första mötet – vi pratar om forskningsresultatet/idén
2. Idén diskuteras vidare inom SLU Holding
3. Nytt möte samt återkoppling med tankar om nästa steg
4. Ett projekt skapas och planeras
5. Grundförutsättningar med genomgång av vilka av våra tjänster som är relevanta
6. Rådgivning kring hur idén kan komma till nytta
7. SLU Holding agerar bollplank vid genomförandet
Detta är en övergripande generell beskrivning - kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35