Hur skydda ditt forskningsresultat

Skydda ditt forskningsresultat

När du funderar på att skydda ditt forskningsresultat finns det två olika aspekter du bör känna till. Dels handlar det om hur du legalt kan registrera de immateriella rättigheter du har som forskare, och dels om hur du bör presentera och publicera dina forskningsresultat.

Den första delen, att skydda dina immateriella tillgångar legalt, är något du bör göra om du har planer på att någon gång använda din upptäckt kommersiellt. Under rubriken Avtal och patent berättar vi mer om vad du bör tänka på när det gäller det.

Patentera och publicera – men inte publicera och patentera
När du bestämt dig för att använda din forskning kommersiellt får du vara lite försiktig med hur du presenterar och publicerar resultaten. Innan du skyddat dem - undvik att presentera detaljer från din forskning skriftligt eller ens muntligt på en konferens eller liknande. Detsamma gäller sammanställningar på posters och roll-ups. Om du en dag vill patentera din forskning, bör du alltså inte avslöja några detaljer kring ditt forskningsresultat i något sammanhang innan en patentansökan är inlämnad. En publicering, omöjliggör en senare möjlighet till patent eftersom resultatet då inte längre betraktas som en nyhet. För att vara en nyhet får forskningsresultatet inte vara känt sedan tidigare. Därför rekommenderar vi att ordna med patenthanteringen före publicering av resultatet.

En bra idé är även att skriva ett sekretess- och samarbetsavtal med de personer du behöver involvera i ditt forskningsarbete.

Kontakta oss på SLU Holding angående publicering och hur du skyddar dina forskningsresultat i ett så tidigt skede i din forskning som möjligt.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35