Venturelab@slu

VentureLab@SLU

Vilka är vi?
VentureLab@SLU är grundat av SLU Holding och arbetar med studentinnovationer och entreprenörskap på SLU i Alnarp. Syftet är att skapa ett ekosystem på campus där entreprenöriella idéer kan blomma ut och spridas.

Vad gör vi?
I vårt ekosystem kan du ta del av inspirerande möten och föreläsningar med framgångsrika företagare med kopplingar till SLUs kompetensområden. Du får även möjlighet att utveckla dina egna idéer och koncept tillsammans med våra affärsutvecklare. Dessutom får du tillgång till vårt omfattande nätverk av kontakter inom akademi och näringsliv, och vi hjälper dig med finansiering så att du kan verifiera dina idéer.

Kopplingen mellan VentureLab på Lunds universitet och SLU ger studenter från både SLU och Lunds universitet möjlighet att utbyta idéer och tankar inom flera helt olika kompetensområden. SLUs kunskap är värdefull för potentiella start up-företag i Lund, och Lunds studenter bidrar med kunnande inom programmering, företagsekonomi, konstvetenskap och mycket mer.

Läs mer på https://www.venturelabslu.com/

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35