Studentkonsult - starten på första jobbet efter examen

Studenter vid SLU har en unik möjlighet att arbeta extra som Studentkonsulter. Två som tog chansen under sin studietid och valde det meriterande extrajobbet är Sophia Bergkvist och Danira Behaderovic. Här berättar de varför de valde att arbeta som Studentkonsulter och vilken nytta de har idag av den erfarenhet och kunskap de fick.

Läs mer

Spetsa CV:t som Student Desktop Researcher

Spetsa CV:t som studentkonsult

SLU Holding erbjuder möjlighet till kvalificerad arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Vill du få användning av din utbildning innan examen, samtidigt som du kan skapa ett eget nätverk? Då tycker vi du ska söka tjänst som studentkonsult. Du får såklart ersättning för din arbetsinsats, samtidigt som du spetsar ditt CV med värdefulla erfarenheter.

Läs mer

Venturelab@slu

VentureLab@SLU

Vilka är vi?
VentureLab@SLU är grundat av SLU Holding och arbetar med studentinnovationer och entreprenörskap på SLU i Alnarp. Syftet är att skapa ett ekosystem på campus där entreprenöriella idéer kan blomma ut och spridas.

Läs mer

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att bli entreprenörer

Drivhuset är en icke-vinstdrivande organisation, som arbetar med att sprida entreprenörskap hos unga i Uppsala. Drivhuset-kontor finns vid tretton orter i Sverige, ett i Finland och ett i Norge – samtliga med nära koppling till universitet och högskolor.

Drivhuset i Uppsala grundades år 2000 på initiativ av bland andra Uppsala Universitet och aktörer inom innovationssystemet i Uppsala. Idag är SLU Holding en av huvudfinansiärerna, tillsammans med Uppsala universitet, Region Uppsala och Tillväxtverket.

Läs mer

Sök Stipendier hos SLU Holding

Sök Stipendier

VentureLab@SLU:s sommarstipendiater är utsedda! Läs mer om vinnarna i denna länk.

Bevaka denna sida - det kommer att finnas fler möjligheter att söka stipendium för driftiga studenter!

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35