Studentkonsult - starten på första jobbet efter examen

Studenter vid SLU har en unik möjlighet att arbeta extra som Studentkonsulter. Två som tog chansen under sin studietid och valde det meriterande extrajobbet är Sophia Bergkvist och Danira Behaderovic. Här berättar de varför de valde att arbeta som Studentkonsulter och vilken nytta de har idag av den erfarenhet och kunskap de fick.

Läs mer

Student

Här kan du som är student läsa mer om hur vi tillsammans kan bidra till utveckling för samhället.

Spetsa CV:t som Student Desktop Researcher

Spetsa CV:t som studentkonsult

SLU Holding erbjuder möjlighet till kvalificerad arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Vill du få användning av din utbildning innan examen, samtidigt som du kan skapa ett eget nätverk? Då tycker vi du ska söka tjänst som studentkonsult. Du får såklart ersättning för din arbetsinsats, samtidigt som du spetsar ditt CV med värdefulla erfarenheter.

Läs mer

Möt Cristopher - ansvarig för studentkonsulterna

Hej Cristopher, vad gör du som ansvarig för SLU Holdings studentkonsulter?
Mitt jobb är att tillsammans med våra studentkonsulter ta fram olika typer av beslutsunderlag till innovations- & affärsrådgivarna här på SLU Holding. Detta gör jag genom att matcha projekten som kommer in med de studenter som finns i vår ”konsult-pool”. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om så gör studenten en marknadsundersökning, omvärldsanalys eller kartläggning som vi sedan levererar till den innovations- & affärsrådgivare som beställt underlaget. På detta sätt är studentkonsulterna med och bidrar till de olika projekten och är därför en viktig del i arbetet här på SLU Holding.

Läs mer

Venturelab@slu

Venturelab@slu

Vilka är vi?
VentureLab@SLU är grundat av SLU Holding och arbetar med studentinnovationer och entreprenörskap på SLU i Alnarp. Syftet är att skapa ett ekosystem på campus där entreprenöriella idéer kan blomma ut och spridas.

Ett nära samarbete med VentureLab på Lunds universitet, som jobbat med studentinnovationer i över 20 år, ger en unik möjlighet för oss att ta lärdom av, och utvecklas genom, deras goda kunskaper och erfarenheter på området.

Läs mer

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att bli entreprenörer

Drivhuset är en icke-vinstdrivande organisation, som arbetar med att sprida entreprenörskap hos unga i Uppsala. Drivhuset-kontor finns vid tretton orter i Sverige, ett i Finland och ett i Norge – samtliga med nära koppling till universitet och högskolor.

Drivhuset i Uppsala grundades år 2000 på initiativ av bland andra Uppsala Universitet och aktörer inom innovationssystemet i Uppsala. Idag är SLU Holding en av huvudfinansiärerna, tillsammans med Uppsala universitet, Region Uppsala och Tillväxtverket.

Läs mer

Sök Stipendier hos SLU Holding

Sök Stipendier

VentureLab@SLU:s sommarstipendiater är utsedda! Läs mer om vinnarna i denna länk.

Bevaka denna sida - det kommer att finnas fler möjligheter att söka stipendium för driftiga studenter!

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35