Student

Här kan du som är student läsa mer om hur vi tillsammans kan bidra till utveckling för samhället.

Spetsa CV:t som Student Desktop Researcher

Spetsa CV:t som Student Desktop Researcher

SLU Holding erbjuder möjlighet till kvalificerad arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Vill du få användning av din utbildning innan examen, samtidigt som du kan skapa ett eget nätverk? Då tycker vi du ska söka till Student Desktop Researcher(SDR). Du får såklart ersättning för din arbetsinsats, samtidigt som du spetsar ditt CV med värdefulla erfarenheter.

Läs mer

Möt Cristopher - vår studentkoordinator på SDR

Hej Cristopher, vad gör en studentkoordinator för SDR, (Student Desktop Research)
Mitt jobb är att tillsammans med våra SDR ta fram olika typer av beslutsunderlag till innovations- & affärsrådgivarna här på SLU Holding. Detta gör jag genom att matcha projekten som kommer in med de studenter som finns i vår ”SDR-pool”. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om så gör studenten en marknadsundersökning, omvärldsanalys eller kartläggning som vi sedan levererar till den innovations- & affärsrådgivare som beställt underlaget. På detta sätt är SDR med och bidrar till de olika projekten och är därför en viktig del i arbetet här på SLU Holding.

Läs mer

Venturelab@slu

Venturelab@slu

Vilka är vi?
VentureLab@SLU är grundat av SLU Holding och arbetar med studentinnovationer och entreprenörskap på SLU i Alnarp. Syftet är att skapa ett ekosystem på campus där entreprenöriella idéer kan blomma ut och spridas.

Ett nära samarbete med VentureLab på Lunds universitet, som jobbat med studentinnovationer i över 20 år, ger en unik möjlighet för oss att ta lärdom av, och utvecklas genom, deras goda kunskaper och erfarenheter på området.

Läs mer

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att bli entreprenörer

Drivhuset är en icke-vinstdrivande organisation, som arbetar med att sprida entreprenörskap hos unga i Uppsala. Drivhuset-kontor finns vid tretton orter i Sverige, ett i Finland och ett i Norge – samtliga med nära koppling till universitet och högskolor.

Drivhuset i Uppsala grundades år 2000 på initiativ av bland andra Uppsala Universitet och aktörer inom innovationssystemet i Uppsala. Idag är SLU Holding en av huvudfinansiärerna, tillsammans med Uppsala universitet, Region Uppsala och Tillväxtverket.

Läs mer

Utveckla din affärsidé med appen Blixtria

Blixtria är en app och ett verktyg som är baserad på affärsutvecklingsmodeller som används professionellt världen över. Blixtria gör det enkelt att både utveckla och utforma en affärsidé. Steg för steg bearbetar användaren idén, paketerar den på ett attraktivt sätt och anpassar den till både marknadens och kundens behov.

Läs mer

Sök Stipendier hos SLU Holding

Sök Stipendier

VentureLab@SLU:s sommarstipendiater är utsedda! Läs mer om vinnarna i denna länk.

Bevaka denna sida - det kommer att finnas fler möjligheter att söka stipendium för driftiga studenter!

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35