Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är experter på att hjälpa forskning nå en marknad – och göra skillnad i samhället.
Vilken marknadspotential har dina forskningsresultat egentligen? Hur ska man tänka på gällande avtal och patent? Med våra tjänster hållbar affärsutveckling, kartläggning av marknaden, patent & avtal och finansiering stöttar vi dig hela vägen från forskningsidé till innovation.

Avtal och patent

Avtal och patent

I och med lärarundantaget äger du som forskar vid ett svenskt universitet rätten till dina forskningsresultat. När du inleder samarbeten med företag eller andra externa aktörer, är det viktigt att upprätta ett avtal där det tydligt framgår vilka rättigheter och skyldigheter du och din samarbetspartner har gentemot varandra. Avtalen kan bland annat reglera när du har möjlighet att publicera dina forskningsresultat, och vem som äger rätten till dem.

Våra affärsrådgivare har lång erfarenhet från både akademi och industri, och hjälper dig att granska avtal så att det blir korrekta och så fördelaktiga för dig som forskare som möjligt.

Läs mer

Affärsutveckling

Affärsutveckling

SLU Holding hjälper dig att utvärdera den kommersiella potentialen i dina forskningsresultat. Vilket problem löser din upptäckt, hur löser man det problemet idag och hur kan man ta betalt för en innovation baserad på din idé? 

Tillsammans utvecklar och förädlar vi dina idéer för att göra dem så relevanta och attraktiva för marknaden som möjligt. Vi undersöker bland annat möjligheterna för att skydda din idé, genom exempelvis patent. Vi tar dessutom fram en affärsplan och analyserar möjliga konkurrenter. Ett av de affärsutvecklingsverktyg vi använder är Business Modell Canvas, se mer om den modellen på YouTube.

Kartläggning

Kartläggning

Vilka kan vara intresserade av din innovation? Hur ser marknaden ut? När och var är behovet som störst? Dessa och liknande frågor kan besvaras genom olika typer av kartläggningar och undersökningar. Tidigt i ett projekt kan vi göra en enkel och snabb undersökning som ger underlag för fortsatt kartläggning. Ofta görs detta med hjälp av studentkonsulter. Marknadsundersökningar av olika slag kan sedan vara nästa steg för att förstå behov och marknad ännu bättre.

Green Innovation Park

Green Innovation Park

Green Innovation Park (GIP) samlar akademi, industri, näringsliv, studenter och kreativa frilansare i en inspirerande och inkluderande, en levande miljö för nätverkande workshops, events och utveckling av idéer. GIP är mer än ett co working-koncept. Styrkan sitter i medlemmarna som delar erfarenheter, drar nytta av varandra och bidrar till varandras resultat - och en hållbar framtid!

Läs mer om Green Innovation Parks koncept.

Finansiering

Finansiering

Idéer och affärskoncept som befinner sig i en tidig utvecklingsfas behöver ofta kapital till verifieringar, marknadsundersökningar och patentansökningar. Vi hjälper dig att hitta kapital som matchar ditt behov.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35