Forskare

Här finns mer information om forskare som tagit sin forskning till nytta .....

Prisbelönade forskare tar hjälp av blomflugan i ny smart metod

Prisbelönade forskare tar hjälp av blomflugan i ny smart metod

Det är den harmlösa svart- och gulrandiga blomflugan som står i fokus i Paul Becher och Guillermo Rehermanns forskning. De ser en ny och utökad roll för blomflugan för att lösa tre stora utmaningar inom växtodling. Deras upptäckt gav dem första pris när SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris i år delades ut för första gången.

Läs mer...

Matinnovationer på mikronivå

Matinnovationer på mikronivå

Professor Maud Langton forskar för att finna nya livsmedel. Vägen dit går via ny kunskap om mikrostrukturernas betydelse för livsmedel och viktiga samarbeten med entreprenörer och industri.

Läs mer...

Syrsor - ett nytt proteinrikt livsmedel på tallriken

Syrsor - ett nytt proteinrikt livsmedel på tallriken

Med en stark drivkraft att bidra till hållbar livsmedelsförsörjning i ett globalt perspektiv i kombination med värdefull erfarenhet från ett SIDA-projekt i Kambodja väcktes intresset för syrsor hos Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid SLU. Ett intresse som inspirerat till fortsatt forskning om den proteinrika hussyrsan och att starta bolaget SciIns vars erbjudande är ett genombrott i branschen.

Läs mer...

Ny metod skapar pellets av hög kvalitet med minskad energiförbrukning

Ny metod skapar pellets av hög kvalitet med minskad energiförbrukning

Vid SLU i Umeå har en grupp forskare utvecklat ett nytt sätt att tillföra ånga vid tillverkning av bränslepellets. Det handlar om en ny patenterad metod som radikalt minskar energiförbrukningen vid pelletering med bibehållen kvalitet på den färdiga produkten.

Läs mer...

Precisionsodling – för en mer hållbar växtodling

Precisionsodling – för en mer hållbar växtodling

Vid SLU i Skara arbetar en forskargrupp gemensamt med forskningstemat precisionsodling. Kristin Piikki är en av forskarna i gruppen. Utmaningen är att bidra med beslutsunderlag som gör växtodling mer hållbar. Med modern teknik, information från öppna datakällor kompletterad med lokala mätdata och i nära samverkan med användarna tar gruppen stora steg framåt. Både nationellt och internationellt.

Läs mer...

Elin Röös – fokus på hållbar matproduktion och forskning som gör nytta

Elin Röös – fokus på hållbar matproduktion och forskning som gör nytta

Elin Röös forskar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning vid SLU. Att bidra med aktuell kunskap när det gäller matens miljöpåverkan, reda ut begreppen och hitta svaren på de svåra frågorna är hennes drivkraft. Hon inspireras av de som vågar säga sanningen och brinner för att forskningen ska göra nytta. Beslut måste baseras på kunskap – inte på halvsanningar eller myter.

Läs mer...

Minskat matsvinn med nytt mätverktyg

Minskat matsvinn med nytt mätverktyg

Mattias Erikssons forskning fokuserar på hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn. Även om det inte är ett tekniskt problem utan i grund och botten handlar om överkonsumtion är Mattias förhoppning att med en ny teknisk lösning ge storkök och restauranger ett verktyg som effektivt kan minska matsvinnet. Men det krävs mer. Problemet med matsvinn kräver politiskt ledarskap och en verklig vilja att lösa frågan.

Läs mer...

Prisvinnande SLU-forskning ger mer ris – med mindre klimatpåverkan

Prisvinnande SLU-forskning ger mer ris – med mindre klimatpåverkan

Ett nytt klimatvänligare ris ger större skördar samtidigt som utsläppen av växthusgaser från odlingarna blir lägre. Riset klarar dessutom av ett varmare klimat. Docent Chuanxin Sun och hans forskarteam vid SLU står bakom den prisbelönta forskningen som lett fram till detta klimatris.

- Om detta ris skulle odlas globalt skulle det potentiellt innebära mat till 200 miljoner fler människor, samtidigt som klimatpåverkan skulle minskas med motsvarande 120 miljoner bilar, berättar Sun.

Läs mer...

Möt Mats Söderström – forskaren med satellitperspektiv på miljövänligare odling

Möt Mats Söderström – forskaren med satellitperspektiv på miljövänligare odling

Mats Söderström, docent och samverkanslektor på avdelningen för mark och miljö på SLU i Skara, är forskaren bakom CropSAT®. En digital tjänst för precisionsodling som ger förutsättningar för bättre skördar och mindre miljöpåverkan. En solig dag i Skara intervjuade vi Mats om hans innovationsresa.

Läs mer...

Forskning för framtidens friska hästar

Forskning för framtidens friska hästar

Gabriella Lindgren och hennes forskarteam arbetar med att kartlägga gener som reglerar viktiga egenskaper i hästens genom. Det handlar om sjukdomar och prestationsegenskaper. Ett omfattande arbete som innefattar allt det som Gabriella brinner för – genetik, hästar och att samarbeta med kunniga och engagerade forskarkollegor.

Det var lite udda fenomen och frågor som fångade Gabriellas biologi-intresse redan som barn; ”Varför kan vissa rulla tungan och inte andra?”, och ”Hur kommer det sig att någon kan födas med sex fingrar?”. Biologi och genetik är två favoritområden som personer i hennes närhet inspirerat till att upptäcka.

Läs mer...

Framtidens källsorterande avlopp  – ett steg närmare zero water-hushåll

Framtidens källsorterande avlopp – ett steg närmare zero water-hushåll

Björn Vinnerås forskningsområde är källsorterande avloppsystem som inte förbrukar vatten. ”Zero water” gällande framtidens hushåll är idag en vision, och gröna innovationer baserade på funktion och ekonomi är vägen dit. SLU Holding har hjälpt till att ta en spännande forskning närmare marknaden och våra hushåll.

Björn Vinnerås är uppvuxen på ett litet lantbruk utanför Nora. Där föddes även intresset för miljö, självhushållning, kretsloppet och alla processer som finns inom jordbruk och odling.

Läs mer...

Nano fibers för snabb och säker diagnostisering av sjukdomar – möt Benjamin

Nano fibers för snabb och säker diagnostisering av sjukdomar – möt Benjamin

Benjamin Schmuck är proteinkemist och doktorand inom molekylär bioteknik. Idag forskar Benjamin om proteiner i bioteknologiska applikationer – något som kan komma att förändra diagnostisering av vanligt förekommande sjukdomar i framtiden.

Benjamin kommer ursprungligen från Österrike, men sökte sig till Sverige när det var dags för universitetsstudier. I ryggen har han idag en kandidatexamen i kemi och en masterexamen inom biokemi från Uppsala universitet. Det var just Uppsala universitet, ett av världens mest framstående lärosäten, som lockade honom till Sverige för drygt åtta år sedan. Kemi är ett ämne som verkligen gripit tag om Benjamin, hans intresse väcktes redan i tonåren. Men hans stora intresse i unga år låg snarare inom fysiken, ett intresse han fortfarande har.

Läs mer...

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35