ThermoSeed - Innovativ betningsteknik från SLU etableras i Schweiz

ThermoSeed Global AB, ett företag där Lantmännen är huvudägare, kan nu se fram emot ett långsiktigt samarbete med schweiziska lantbrukskooperativet Fenaco. Efter egen utvärdering och ha följt utvecklingen av ThermoSeedprocessen i flera länder har Fenaco köpt en anläggning för utsädesbetning.

Läs mer

AB Svenska Stjärnor ingår ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures. Partnerna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investeringsinstrument inom fonden.

Svenska Stjärnor samarbetar med den nya investeringsfonden Eir Ventures

AB Svenska Stjärnor, grundat av SLU Holding och fem andra svenska universitetsholdingbolag, meddelar att det har ingått ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures. Partnerna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investeringsinstrument inom fonden.

Läs mer

Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Nu breddar SLU Holding kompetensen i styrelsen med tre nya ledamöter, Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson. Med bred erfarenhet från näringslivet, fondförvaltning och universitetsvärlden är de alla spännande tillskott till styrelsen.

Läs mer

Havredals mål mål är att inom fem år bidra till en väsentlig minskning av Sveriges CO2-utsläpp genom att få fler att välja växtbaserat . Foto: ©Havredals

Ny satsning på växtbaserat livsmedel för köttätare och mjölkdrickare - SLU Holding investerar i Havredals

Havredals har siktet inställt på framtiden och utvecklar hälsosamma, växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter. Nu investerar SLU Holding AB i bolaget.

Läs mer

SLU Holding AB investerar i preVet AB

SLU Holding AB investerar i preVet AB

PreVet erbjuder en digital HästJournal där hästägare får en helhetsbild och bättre koll på hästens hälsa. HästJournalen förenklar, förbättrar och förbilligar hästhälsa, hästskötsel och hästägande i Sverige. Nu går SLU Holding in som delägare i bolaget.

Läs mer

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Foto: Sara Arons

Drivkraft och kompetens bidrar till ett hållbart samhälle

För SLU:s rektor Maria Knutson Wedel är det viktigt att erbjuda studenter forskningsnära undervisning i världsklass. Lika viktig är universitetets förmåga att nyttiggöra forskningsresultat som kan ta samhället framåt. Ett arbete där rektor vill se ett utökat samarbete med viktiga partners som SLU Holding och Green Innovation Park.

Läs mer

UIC - en av världens mest framgångsrika företagsinkubatorer

En av världens mest framgångsrika företagsinkubatorer är UIC, Uppsala Innovation Centre. SLU Holding är delägare i inkubatorn som ger stöd till forskare som vill ta sina idéer vidare. Ett stöd som flera SLU-forskare använt sig av och som Patric Karlsson, ny programchef på UIC, hoppas fler testar.

Läs mer

Victor Håkansson, Green Advisor. Foto: Cajsa Palmqvist

Nytt digitalt distansverktyg för lantgårdar

Victor Håkansson är lantmästare från SLU Alnarp och grundare till it-start-up bolaget Green Adviser - ett digitalt distansverktyg för rådgivare inom lantbruket. Affärsidén föddes, tog fart och växte under studietiden. Nu lanseras tjänsten samtidigt som Victor är tillbaka i Alnarp som affärscoach på SLU Holding.

Läs mer

Vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020

Paul Becher och Guillermo Rehermann tilldelas SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 på 100 000 kronor. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas Rickard Ignell och Maximilian Isendahl.

Läs mer

Tid för innovativa lösningar – sök medel så att din idé kan komma till användning.

Just nu står vi globalt inför nya utmaningar. Med gemensamma krafter kan vi arbeta för en hållbar framtid. Genom våra valideringsmedel kan du söka finansiering för att din idé eller dina forskningsresultat ska komma till nytta.

Läs mer

Prototyp 2030 - spela dig fram till ny kunskap om klimatsmarta val

Inom Prototyp 2030 samarbetar forskare från SLU och Högskolan i Skövde med SLU Holding för att ta ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Läs mer

Green Innovation Park – när siktet är inställt på hållbar utveckling

I Green Innovation Park samlas innovatörer, spännande start-ups, akademin och etablerade bolag som delar samma utmaning - att utveckla nya kunskaper, innovationer, produkter och tjänster för en hållbar framtid.

Läs mer

Stor satsning på innovationspris i Alnarp

Tillsammans med Sparbanken Skåne har SLU i Alnarp skapat ett Innovationspris som kommer att delas ut för första gången i vår. Prispotten är totalt 150 000 kr där segraren tar hem 100 000 kr. Alla som arbetar eller studerar på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan är välkomna att söka.

Läs mer

SLU Holding investerar i SciIns. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

Äta syrsor? Javisst! SLU Holding investerar i SciIns AB

SciIns föder upp hussyrsor som är garanterat fria från densovirus och andra parasiter. Egenskaper som starkt förväntas kunna bidra till att öka lönsamheten för de som föder upp syrsor för livsmedels – och djurproduktion. SLU Holding har gått in som delägare i bolaget som man bedömer har ett unikt erbjudande på en starkt växande global marknad.

Läs mer

Det digitala djuret III - Så kan digitaliseringen bidra till ökad djurvälfärd

Sensorer, drönare, GPS, robotar och olika system kommer inte att ersätta tillsyn av djur men de kommer att kunna samla in stora mängder data för att skapa beslutsunderlag som kan öka djurvälfärden. Det kommer dock fortfarande att krävas ”djuröga” och kompetens hos djurskötare.

Läs mer

Maria Klintenäs - Senior Innovation & Business Advisor. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

Stora utmaningar kräver samarbeten

Maria Klintenäs är affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding. Hennes uppdrag är att bidra till att nya forskningsbaserade företag startar. Ett uppdrag som handlar om att ta spetskompetens, idéer, tjänster och lösningar vidare som kan ge en mer hållbar livsmedelsproduktion och bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer

Ny undersökning visar att varannan konsument är redo att förändra sina matval

Syftet med undersökningen som genomfördes våren 2019 var att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön.

Läs mer

Fokus på Det digitala djuret

Digital teknik används sedan flera år inom jordbrukssektorn. Utvecklingen är snabb och från att i första hand ha använts i ventilation, utfodring och djurmiljö är tekniken nu på väg in i djuren via microchip och sensorer.

Läs mer

Mats Wiktorsson affärsrådgivare SLU Holding

Med passion för idéer som kan lösa klimatfrågor

Mats Wiktorsson är affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding. Han har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling och brinner för klimatfrågorna - en global utmaning där forskarna på SLU kan bidra med kunskap som pekar mot FN:s hållbarhetsmål och Mats och kollegorna på SLU Holding kan visa vägar som tar forskningsresultaten vidare.

Läs mer

VentureLab@SLU - Announcing the winners of this year’s summer scholarship!

After much time and deliberation, we’ve selected our winners of VentureLab’s summer scholarship. The competition was fierce, and all submissions were good – huge shoutout to everyone who applied!
This scholarship was sponsored by @SLU Holding, meant to award two projects 10.000 SEK each to experiment with and develop an idea over the summer.

Läs mer

Ny teknik kan säkra jämn köttkvalité

Hur kan digital teknik förenkla mätningen av köttkvalité? Och vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett riktigt smakfullt kött? Dessa frågor och de senaste forskningsrönen lyfts under seminarieserien Det Digitala Djuret.

Läs mer

Växtproteinfabriken - ny grön råvaruleverantör

I Växtproteinfabriken är siktet inställt på att bli en råvaruleverantör av växtproteiner. I första steget handlar det om att utvinna proteiner ur blast, växtdelar och annan grönmassa som idag inte används utan ligger kvar på fälten efter skörden. Tekniken finns. Utmaningen är att skala upp och utveckla processen - och göra det lönsamt.

Läs mer

Balsgård Foodtech - ny satsning på innovativa drycker

På Balsgård i nordvästra Skåne bedriver SLU växtförädlingsverksamhet med fokus på frukt och bär. Aroma, Katja, Fredrik och Rödluvan är fyra äppelsorter som är utvecklade här. Sedan 10 år tillbaka pågår också ett spännande utvecklingsarbete inom området innovativa drycker. En verksamhet som sedan årsskiftet drivs och finansieras av en ny huvudägare från näringslivet med SLU Holding och HKR Holding som delägare.

Läs mer

Deliplant, närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - året runt.

Närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - SLU Holding investerar i Eko Grönovation AB

Med ett egenutvecklat hydroponiskt odlingssystem och smart LED-teknik erbjuder Eko Grönovation AB, under varumärket Deliplant, närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - året runt. En investering från SLU Holding gör det möjligt för bolaget att bygga sin första produktionsanläggning för kommersiell odling. Och planer finns redan nu för etablering på andra orter.

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35