Tid för innovativa lösningar – sök medel så att din idé kan komma till användning.

Just nu står vi globalt inför nya utmaningar. Med gemensamma krafter kan vi arbeta för en hållbar framtid. Genom våra valideringsmedel kan du söka finansiering för att din idé eller dina forskningsresultat ska komma till nytta.

Läs mer

Prototyp 2030 - spela dig fram till ny kunskap om klimatsmarta val

Inom Prototyp 2030 samarbetar forskare från SLU och Högskolan i Skövde med SLU Holding för att ta ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Läs mer

Green Innovation Park – när siktet är inställt på hållbar utveckling

I Green Innovation Park samlas innovatörer, spännande start-ups, akademin och etablerade bolag som delar samma utmaning - att utveckla nya kunskaper, innovationer, produkter och tjänster för en hållbar framtid.

Läs mer

Stor satsning på innovationspris i Alnarp

Tillsammans med Sparbanken Skåne har SLU i Alnarp skapat ett Innovationspris som kommer att delas ut för första gången i vår. Prispotten är totalt 150 000 kr där segraren tar hem 100 000 kr. Alla som arbetar eller studerar på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan är välkomna att söka.

Läs mer

SLU Holding investerar i SciIns. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

Äta syrsor? Javisst! SLU Holding investerar i SciIns AB

SciIns föder upp hussyrsor som är garanterat fria från densovirus och andra parasiter. Egenskaper som starkt förväntas kunna bidra till att öka lönsamheten för de som föder upp syrsor för livsmedels – och djurproduktion. SLU Holding har gått in som delägare i bolaget som man bedömer har ett unikt erbjudande på en starkt växande global marknad.

Läs mer

Det digitala djuret III - Så kan digitaliseringen bidra till ökad djurvälfärd

Sensorer, drönare, GPS, robotar och olika system kommer inte att ersätta tillsyn av djur men de kommer att kunna samla in stora mängder data för att skapa beslutsunderlag som kan öka djurvälfärden. Det kommer dock fortfarande att krävas ”djuröga” och kompetens hos djurskötare.

Läs mer

Maria Klintenäs - Senior Innovation & Business Advisor. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

Stora utmaningar kräver samarbeten

Maria Klintenäs är affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding. Hennes uppdrag är att bidra till att nya forskningsbaserade företag startar. Ett uppdrag som handlar om att ta spetskompetens, idéer, tjänster och lösningar vidare som kan ge en mer hållbar livsmedelsproduktion och bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer

Ny undersökning visar att varannan konsument är redo att förändra sina matval

Syftet med undersökningen som genomfördes våren 2019 var att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön.

Läs mer

Fokus på Det digitala djuret

Digital teknik används sedan flera år inom jordbrukssektorn. Utvecklingen är snabb och från att i första hand ha använts i ventilation, utfodring och djurmiljö är tekniken nu på väg in i djuren via microchip och sensorer.

Läs mer

Mats Wiktorsson affärsrådgivare SLU Holding

Med passion för idéer som kan lösa klimatfrågor

Mats Wiktorsson är affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding. Han har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling och brinner för klimatfrågorna - en global utmaning där forskarna på SLU kan bidra med kunskap som pekar mot FN:s hållbarhetsmål och Mats och kollegorna på SLU Holding kan visa vägar som tar forskningsresultaten vidare.

Läs mer

VentureLab@SLU - Announcing the winners of this year’s summer scholarship!

After much time and deliberation, we’ve selected our winners of VentureLab’s summer scholarship. The competition was fierce, and all submissions were good – huge shoutout to everyone who applied!
This scholarship was sponsored by @SLU Holding, meant to award two projects 10.000 SEK each to experiment with and develop an idea over the summer.

Läs mer

Ny teknik kan säkra jämn köttkvalité

Hur kan digital teknik förenkla mätningen av köttkvalité? Och vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett riktigt smakfullt kött? Dessa frågor och de senaste forskningsrönen lyfts under seminarieserien Det Digitala Djuret.

Läs mer

Växtproteinfabriken - ny grön råvaruleverantör

I Växtproteinfabriken är siktet inställt på att bli en råvaruleverantör av växtproteiner. I första steget handlar det om att utvinna proteiner ur blast, växtdelar och annan grönmassa som idag inte används utan ligger kvar på fälten efter skörden. Tekniken finns. Utmaningen är att skala upp och utveckla processen - och göra det lönsamt.

Läs mer

Balsgård Foodtech - ny satsning på innovativa drycker

På Balsgård i nordvästra Skåne bedriver SLU växtförädlingsverksamhet med fokus på frukt och bär. Aroma, Katja, Fredrik och Rödluvan är fyra äppelsorter som är utvecklade här. Sedan 10 år tillbaka pågår också ett spännande utvecklingsarbete inom området innovativa drycker. En verksamhet som sedan årsskiftet drivs och finansieras av en ny huvudägare från näringslivet med SLU Holding och HKR Holding som delägare.

Läs mer

Deliplant, närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - året runt.

Närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - SLU Holding investerar i Eko Grönovation AB

Med ett egenutvecklat hydroponiskt odlingssystem och smart LED-teknik erbjuder Eko Grönovation AB, under varumärket Deliplant, närodlade, färska och smakfulla kryddväxter - året runt. En investering från SLU Holding gör det möjligt för bolaget att bygga sin första produktionsanläggning för kommersiell odling. Och planer finns redan nu för etablering på andra orter.

Läs mer

Stor satsning på växtproteinfabriken

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och SLU Holdings satsning på ett nytt innovationsprojekt som ska utvinna framtidens växtproteiner i Sverige, Växtproteinfabriken, får finansiering från Vinnova med 10 miljoner kronor och 1,4 miljoner kronor från Region Skåne (Biogas Syd) under en tvåårsperiod. Växtproteinfabriken är ett samverkansprojekt där flera stora aktörer deltar.

– En stor del av det som skördas idag lämnas kvar på åkern eller går direkt till biogas, berättar Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding. Ta till exempel en morotsplanta eller sockerbetan. Där äter vi endast roten. Övriga gröndelar av växten används i dagsläget i begränsad omfattning. Det är bland annat från sådan outnyttjad grönmassa vi kommer att extrahera högvärdesproteiner och andra näringsämnen. Projektet kommer även skapa nya intäktskällor för lantbrukarna och nya affärsmodeller till biogasbranschen samtidigt som en helt ny och hållbar växtråvarubransch kan skapas.

Läs mer

Vinnarna av VentureLab@SLU:s sommarstipendium. Fr.v. Felicia Eckersten, Kristoffer Palm, Oskar Widmark och Victor Håkansson. Foton: privat

Stipendievinnare startade eget under studietiden

Många som studerar vid SLU har planer på att driva eget företag efter studierna. Vissa startar eget redan under studietiden, och de som klurat på affärsidéer kunde under våren söka ett stipendium för att utveckla dem. Oskar Widmark är en av studenterna, som med sin entreprenörsanda fått stöd att arbeta vidare med sin idé.

Läs mer

SLU Holding investerar i Leafymade. © Leafymade

SLU Holding investerar i Leafymade

Drivkraften för Leafymade AB är att utveckla hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Med sin investering ger SLU Holding nu bolaget både viktigt kapital och möjlighet till ny kunskap genom samarbeten med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer

Region Skåne satsar på Plant Protein Factory

Region Skånes utvecklingsnämnd har beviljat 1,4 MSEK till SLU Holding AB för en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Steg 2 för projektet Plant Protein Factory.

Totalt har projektet en budget på över 20 MSEK. Syftet med Plant Protein Factory  är att bland annat att analysera hur nya affärsmodeller för biogasnäringen kan skapas genom att i anslutning till biogasanläggningar etablera en anläggning för förädling av näringsämnen och proteiner ur grönmassa där rester används för biogasproduktion.

Läs mer

Press Release - SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB står bakom en framgångsrik forskning inom resorberbara polymerer. Företaget har med grundaren Odd Höglund i spetsen utvecklat LigaTie®, ett självlåsande implantat i resorberbart material för säkrare och effektivare kirurgi.

Läs mer

Björn Vinnerås - Framtidens källsorterande avlopp  – ett steg närmare zero water-hushåll

Framtidens källsorterande avlopp – ett steg närmare zero water-hushåll

Björn Vinnerås forskningsområde är källsorterande avloppsystem som inte förbrukar vatten. ”Zero water” gällande framtidens hushåll är idag en vision, och gröna innovationer baserade på funktion och ekonomi är vägen dit. SLU Holding har hjälpt till att ta en spännande forskning närmare marknaden och våra hushåll.

Björn Vinnerås är uppvuxen på ett litet lantbruk utanför Nora. Där föddes även intresset för miljö, självhushållning, kretsloppet och alla processer som finns inom jordbruk och odling.

Läs mer

Vill du prenumerera på SLU Holdings nyhetsbrev?

VILL DU PRENUMERERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV?

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev kommer ut 4-6 ggr per år. I brevet berättar vi om om olika forskare och vad som händer på innovationsfronten. Det kan vara en forskningsidé som blivit ett företag, en idé som kommit ut till samhället eller liknande som haft sitt ursprung från SLU:s forskare, medarbetare eller studenter.
Kontakta oss gärna om du har nån idé du vill berätta om.
Invalid Input
Please type your full name.
Invalid email address.

HÄR KAN DU LÄSA vårt senaste Nyhetsbrev»

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35