Från vänster: Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands, pristagarna Feng Chen, Carlos Matin, Shaojun Xiong, Lars Atterhem samt Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap. Foto: Andreas Palmén

Hållbar svampodling prisas i innovationstävling

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen Norrlands och SLU Umeås innovationspris går till...

Läs mer

Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist, grundare BioCell Analytica

Nya metoder för säkert dricksvatten – SLU Holding investerar i BioCell Analytica

Nya innovativa analysmetoder från Sveriges lantbruksuniversitet har kapacitet att mäta effekter av såväl kända som okända miljö- och hälsoskadliga ämnen samt cocktaileffekter. Metoderna gör det därmed möjligt att upptäcka effekter av hittills okända kemiska föroreningar i miljön. SLU Holding AB har följt arbetet från start och investerar nu i bolaget BioCell Analytica Uppsala AB som siktar på att ta metoden till en bredare marknad.

Läs mer

Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

Ny utlysning för innovativa projekt!

Swelife och Medtech4Health gör en satsning för att stärka samverkansprojekt för bättre hälsa. Sista ansökningsdag är den 24 november.

Läs mer

Glada pristagare. Mats Söderström, forskare på SLU med övriga deltagare i projektet ”Target Y – Skördekartor för alla” fick ta emot SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspriset 2021 och Erik Öhlund och projektet ”Goati – tillsyn och hälsoanalys av betande djur” mottog SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Tillväxtpriset 2021. Foto: Anna-Karin Johnson

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

Target Y – Skördekartor för alla heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs första innovationspris.

Läs mer

Med Green Innovation Park har vi skapat en unik miljö med de bästa förutsättningarna för att du och andra nyfikna individer ska mötas och inspirera varandra till samarbeten och nya hållbara innovationer!

Invigning av Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Parks samverkans- och innovationsnav på Alnarp är nu officiellt öppet. De första företagen börjar etablera sig och vi ser fram emot fruktsamma och hållbara samarbeten.

Läs mer

Maria del Rosario García Gil - vinnare av SKAPAs innovationspris i Västerbotten.

SLU-forskare vinner innovationspris

Årets länsvinnare av SKAPA-priset i Västerbotten är Rosario García Gil, som utvecklat den vertikala odlingsmodulen Vertisá.

Läs mer

Maria Knutsson Wedel, Sarosh Ramachandra, Emma Wiesner. Foto: Urban Eriksson

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) besökte Green Innovation Park

I samband med sitt besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala gästade  EU-parlamentarikern Emma Wiesner Green Innovation Park.

Läs mer

SLU Holding investerar i Videquus. Foto:Stockphoto

Intelligent övervakningssystem för hästar – SLU Holding investerar i Videquus AB

Videquus skapar trygghet för hästägare. Bolaget har utvecklat ett system som med hjälp av en övervakningskamera, bildigenkänning och AI lär sig känna igen en unik häst och slår automatiskt larm så fort ett avvikande beteende och hälsotillstånd uppstår. Nu går SLU Holding AB in som delägare i bolaget.

Läs mer

Göran Persson delar ut SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris 2021

Göran Persson delar ut SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris 2021

Hållbarhet inom gröna näringar är ämnet för de tävlingsbidrag som lämnats in till SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris. Prisutdelningen sker på SLU campus i Skara onsdag den 29:e september av Swedbanks styrelseordförande och f.d. statsminister Göran Persson.

Läs mer

Covid 19-vaccin. Foto: peterschreiber.media/Istock

Nytt covidvaccin med kopplingar till SLU

Regeringen skriver förköpsavtal på Novavax covidvaccin som innehåller komponenter som utvecklats på SLU.

Läs mer

Klimatspelet

Innovativa projekt får finansiering från Formas

Spela dig till kunskap om hur man driver lantbruk och försörjer Sverige med livsmedel samtidigt som miljömålen ska uppnås. Projektet 2030 KliMat-spelet som drivs tillsammans med forskare vid SLU, Interaction Lab vid Högskolan i Skövde och RISE har fått medel för att utveckla en prototyp till ett färdigt spel om mat och miljö för lärare och elever på gymnasiet och högstadiet.

Läs mer

Lina Strömstedt, Foto: Göran Ekeberg.

Nytänkande forskare ny affärsutvecklare på SLU Holding

Lina Strömstedt, disputerad molekylärgenetiker i hönsgenetik vid SLU – ser fram emot nya jobbet som affärsutvecklare på SLU Holding och Green Innovation Park. Fantastisk forskning vid SLU och potentialen i den är hennes inspiration och ledstjärna.

Läs mer

Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup. Fotoo: Montage

Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup – nya styrelseledamöter i SLU Holding

SLU Holding kompletterar kompetensen i styrelsen med två nya ledamöter Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup. Med bred erfarenhet från universitetsvärlden är de båda spännande tillskott till styrelsen.

Läs mer

Anders Kiessling. Foto: Linn Bergbrant

Forskare och entreprenör i starkt samarbete

Som forskare vill Anders Kiessling, professor i Akvakultur vid SLU påverka och bidra med lösningar på utmaningar som vi står inför. Att få igång uthållig matproduktion i ett kretslopp där olösta problem inte lämnas vidare till nästa generation står överst på hans lista.

Läs mer

Sarosh Ramachandra. Foto: Patrik Söderberg

Eko Grönovation – bolaget som växte fram ur forskningen

Sarosh Ramachandra Bejai har forskat vid SLU och är entreprenören bakom bolaget Eko Grönovation AB som fyller delar av Kungsängens gård i Uppsala med väldoftande kryddväxter och medicinalväxter i en egenutvecklad hydroponisk odlingsanläggning.

Läs mer

Rosario Garcia Gil. Foto:

SLU-forskare till final i Startup-tävlingen för morgondagens entreprenörer

Rosario Garcia Gil har utvecklat bevattningssystemet Vertisà. Nu har konceptet utsetts till en av tio finalister i Venture Cups norra regionfinal av tävlingen STARTUP 2021.

Läs mer

Fyra forskningsprojekt från SLU på IVAs 100-lista för hållbar krisberedskap

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Fyra av de 51 forskningsprojekten kommer från Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

Välkommen till jobbet Lina och Henrik!

Det är med stor glädje vi välkomnar Lina Strömstedt och Henrik Cyrén till SLU Holding. Lina och Henrik kommer att arbeta som affärsutvecklare inom våra verksamhetsområden innovationssupport och Green Innovation Park.

Läs mer

SciIns vinnare av Bona Postulata-priset 2021, Foto: Göran Ekeberg/Addlight

SLU-företag vinnare av Bona Postulata-priset 2021

SciIns AB som startats av SLU-forskarna Åsa Berggren och Anna Jansson är bland årets vinnare av innovationspriset Bona Postulata.

Läs mer

Uppsala domkyrka. Photo: chemistkane

Vi värnar om innovationssystemet i Uppsala!

Basanslagen för forskning och utbildning behöver försvaras, de universitetsanknutna holdingbolagens lokala förankring bevaras och universiteten få fortsatt avgöra hur nyttiggörande av forskning och innovation vid respektive lärosäte ska ske.

Läs mer

Mariette Andersson och hennes kollegor är världsledande inom sitt forskningsområde. Foto: Göran Ekeberg

Världsledande forskning inom växtförädling görs tillgänglig i nytt bolag

Mariette Andersson och hennes kollegor är världsledande inom sitt forskningsområde. Sedan 2014 har forskargruppen framgångsrikt utvecklat den idag Nobelprisbelönade CRISPR-tekniken till ett kraftfullt verktyg inom växtförädling. Mariette som även är vd fördet nystartade bolaget SolEdits AB hoppas nu att fler ges tillgång till den nya effektiva tekniken. SLU Holding har investerat i bolaget som man bedömer kan bidra till en revolutionerande omställning av framtida växtförädling.

Läs mer

Bättre djurvälfärd med ny digital mätteknik

Bättre djurvälfärd med ny digital mätteknik

För SLU-forskarna Marie Rhodin och Elin Hernlund är siktet inställt på att utöka sin världsledande forskargrupp inom ortopedi och biomekanik och skapa fler digitala verktyg som når ut till samhället. Redan nu finns forskning och teknik på plats för att utveckla det första digitala verktyget och påbörja ett kommersiellt samarbete. En utvecklingsfas där samarbetet med SLU Holding är viktigt, ger trygghet och sänder en viktig signal enligt de båda forskarna.

Läs mer

Helen Thompson skapar nya växtbaserade livsmedel.

[frömage] - Lokala råvaror i nytt näringsrikt växtbaserat livsmedel

För Helen Thompson är det inte bara fler näringsrika växtbaserade produkter på butikshyllorna som är drivkraften. Lika viktigt är att arbeta småskaligt, samarbeta med lokala odlare och använda lokala råvaror. En insikt som med kraft drabbade henne mitt inne i den sydamerikanska djungeln och tog henne till SLU och en ny tvär vändning i yrkeslivet.

Läs mer

Nu utlyser SLU Sparbankensstiftelser innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort. Foto: Jenny Svennås Gillner (SLU) och Mårten Svensson.

Innovationspris för de gröna näringarna 2021

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Finn, Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Norrland på tre innovationspris tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35