Vinnarna av VentureLab@SLU:s sommarstipendium. Fr.v. Felicia Eckersten, Kristoffer Palm, Oskar Widmark och Victor Håkansson. Foton: privat

Stipendievinnare startade eget under studietiden

Många som studerar vid SLU har planer på att driva eget företag efter studierna. Vissa startar eget redan under studietiden, och de som klurat på affärsidéer kunde under våren söka ett stipendium för att utveckla dem. Oskar Widmark är en av studenterna, som med sin entreprenörsanda fått stöd att arbeta vidare med sin idé.

SLU Holding investerar i Leafymade. © Leafymade

SLU Holding investerar i Leafymade

Drivkraften för Leafymade AB är att utveckla hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Med sin investering ger SLU Holding nu bolaget både viktigt kapital och möjlighet till ny kunskap genom samarbeten med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Region Skåne satsar på Plant Protein Factory

Region Skånes utvecklingsnämnd har beviljat 1,4 MSEK till SLU Holding AB för en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Steg 2 för projektet Plant Protein Factory.

Totalt har projektet en budget på över 20 MSEK. Syftet med Plant Protein Factory  är att bland annat att analysera hur nya affärsmodeller för biogasnäringen kan skapas genom att i anslutning till biogasanläggningar etablera en anläggning för förädling av näringsämnen och proteiner ur grönmassa där rester används för biogasproduktion.

Hans Bergman och Annika Bergman – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Hans Berggren och Annika Bergman – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Nu breddar vi kompetensen i vår styrelse med två nya ledamöter, Annika Bergman och Hans Berggren. Med bred erfarenhet från näringslivet och branschorganisationer inom de gröna näringarna blir Annika och Hans ett spännande tillskott till vår styrelse.

Press Release - SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB står bakom en framgångsrik forskning inom resorberbara polymerer. Företaget har med grundaren Odd Höglund i spetsen utvecklat LigaTie®, ett självlåsande implantat i resorberbart material för säkrare och effektivare kirurgi.

Björn Vinnerås - Framtidens källsorterande avlopp  – ett steg närmare zero water-hushåll

Framtidens källsorterande avlopp – ett steg närmare zero water-hushåll

Björn Vinnerås forskningsområde är källsorterande avloppsystem som inte förbrukar vatten. ”Zero water” gällande framtidens hushåll är idag en vision, och gröna innovationer baserade på funktion och ekonomi är vägen dit. SLU Holding har hjälpt till att ta en spännande forskning närmare marknaden och våra hushåll.

Björn Vinnerås är uppvuxen på ett litet lantbruk utanför Nora. Där föddes även intresset för miljö, självhushållning, kretsloppet och alla processer som finns inom jordbruk och odling.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35