AB Svenska Stjärnor ingår ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures. Partnerna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investeringsinstrument inom fonden.

Nu inleder vi ett samarbete med den nya investeringsfonden Eir Ventures

AB Svenska Stjärnor, grundat av SLU Holding och fem andra svenska universitetsholdingbolag, meddelar att det har ingått ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures. Partnerna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investeringsinstrument inom fonden.

Den nya investeringsfonden Eir Ventures oc¬h dess ledningsgrupp har genomfört en första investeringsstängningsrunda av sin fond på 790 MSEK tillsammans med ett starkt investerarsyndikat som består av Saminvest, European Investment Fund (EIF), danska Vækstfonden och Novo Holdings, samt ytterligare privata investerare inklusive sex svenska universitetsholdingbolag.

Fonden och dess investerare vill bygga ett starkt affärsflöde av högteknologiska företag att investera i. Svenska Stjärnor hjälpte fondförvaltningen att beskriva de arbetsmodeller och kapitalstrukturer som behövs i de tidiga stadierna av ett företags utveckling.
Eir Ventures och Svenska Stjärnor lanserar härmed ett speciellt finansieringsverktyg med inriktning på såddfinansiering, kallad ”Seedling”. Det kommer att investera i de mest lovande spin-outsen från de sex universitetsholdingbolagen och deras inkubatorprogram och investeringsportföljer. Vidare kommer Eir Ventures att ha möjlighet att investera i framtida finansieringsrundor i serie A och B i dessa företag.

- Eir Ventures kommer att vara en idealisk investeringspartner för att fylla klyftan i finansieringen i de tidiga stadierna av företagsutveckling och det tillfredsställer behovet av tidiga såddinvesteringar i våra mest lovande företag, förklarar Mona Wilcke, vd för SU Holding och styrelseordförande från Svenska Stjärnor.

- Samarbetet med Svenska Sjärnor ger Eir Ventures en unik möjlighet att få tillgång till ett värdefullt flöde från universiteten, vilka redan har förfinats inom det akademiska innovationssystemet av dessa sex motiverade holdingbolagen, säger Magnus Persson, Managing Partner Eir Ventures.


Läs mer om Eir Ventures:
https://eirventures.eu/eir-ventures-press-releases/

För mer information:
Svenska Stjärnor: Mona Wilcke, +46-736903010, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Eir Ventures: Magnus Persson, +46-737314146, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
and Stephan Christgau, +45-30674790, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Optimum Strategic Communications: Mary Clark, Supriya Mathur, Manel Mateus +44-(0)-20-8148-3040, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om Svenska Stjärnor:
Svenska Stjärnor, som grundades 2018, ägs för tillfället av följande sex svenska universitetsholding¬bolag; GU Ventures, LIU Holding, LTU Holding, SLU Holding, SU Holding och Örebro Universitets Holdingbolag. Svenska Stjärnors huvudmål är att bygga, utveckla och finansiera nya investerings¬upplägg, som kommer att finansiera nystartade företag skapade inom respektive universitets holdingbolag.

Om Eir Ventures
Eir Ventures är en life science fokuserad riskkapitalfond, som med en stark grund i det nordiska biotekniska ekosystemet kommer att investera i ett tidigt skede och i mer mogna propåer. Fonden initierar sin investeringsverksamhet 2020 och kommer att söka möjligheter som hanterar betydande och otillfredsställda medicinska behov för ny terapi, medicinsk teknik och digital hälsa. Eir Ventures grundas av ett team av erfarna life science-investerare och stöttas av ett starkt investerarsyndikat som består av Saminvest, European Investment Fund (EIF), Vækstfonden, Novo Holdings, samt ytterligare privata investerare. Eir Ventures I AB är en registrerad alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. http://www.eirventures.eu

Om Saminvest
Saminvest är ett riskkapitalbolag som grundades av den svenska regeringen 2016. Saminvest arbetar aktivt för att etablera nya riskkapitalfonder med tillräckliga kvaliteter och långsiktiga förmåga att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden, vilket ger innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. https://www.saminvest.se

Om EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av Europeiska investeringsbankgruppen. Dess centrala uppgift är att stödja Europas mikroföretag, små och medelstora företag (SME:s) genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF designar och utvecklar riskkapital, garantier och mikrofinansinstrument som specifikt riktar sig till detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU:s mål för att stödja innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. Mer information: https://www.eif.org

Om Vaekstfonden
I nära samarbete med banker och danska och internationella privata investerare upptäcker och utvecklar vi de företag som Danmark inte har råd att missa. Vi har erfarenheten och kompetensen som får företag att växa - från att digitalisera en snickeriverksamhet i småstaden Sallingsund till att lansera en robotarm i Silicon Valley. Kraften i innovation, avkastning till samhället och ansvar är de tre värden som leder oss att hitta och välja nya projekt. Sedan 1992 har Vaekstfonden samfinansierat tillväxten i över 8 500 företag för ett totalt åtagande på mer än 27,3 miljarder danska kronor. Mer information: https://vaekstfonden.com

Om Novo Holdings A/S
Novo Holdings A/S är ett privat bolag som är helägt av Novo Nordisk Foundation. Det är Novo-koncernens holding- och investeringsbolag, bestående av Novo Nordisk A/S och Novozymes A/S, och ansvarar för förvaltningen av Novo Nordisk stiftelses tillgångar. Novo Holdings är erkänd som en ledande internationell investerare i life science med fokus på att skapa långsiktigt värde. Som life science-investerare tillhandahåller Novo Holdings sådd- och riskkapital till utvecklingsstegsbolag och tar betydande ägarpositioner i tillväxt- och etablerade företag. Novo Holdings förvaltar också en bred portfölj av diversifierade finansiella tillgångar. Mer information: http://www.novoholdings.dk

Dela:

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35