Stor satsning på proteinfabriken

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och SLU Holdings satsning på ett nytt innovationsprojekt som ska utvinna framtidens växtproteiner i Sverige, Växtproteinfabriken, får finansiering från Vinnova med 10 miljoner kronor och 1,4 miljoner kronor från Region Skåne (Biogas Syd) under en tvåårsperiod. Växtproteinfabriken är ett samverkansprojekt där flera stora aktörer deltar.

– En stor del av det som skördas idag lämnas kvar på åkern eller går direkt till biogas, berättar Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding. Ta till exempel en morotsplanta eller sockerbetan. Där äter vi endast roten. Övriga gröndelar av växten används i dagsläget i begränsad omfattning. Det är bland annat från sådan outnyttjad grönmassa vi kommer att extrahera högvärdesproteiner och andra näringsämnen. Projektet kommer även skapa nya intäktskällor för lantbrukarna och nya affärsmodeller till biogasbranschen samtidigt som en helt ny och hållbar växtråvarubransch kan skapas.

Från svenskt lantbruk till internationella konsumentprodukter

Växtbaserade proteiner är ett område med stor potential gällande tillväxt och internationell lyskraft, skriver Vinnova i sitt beslutsmeddelande.

– Det finns ett stort antal tillämpningsområden för växtproteinerna. Visionen för Växtproteinfabriken är att bli en ny råvaruleverantör av lokalproducerat växtprotein och växtnäringsämnen till livsmedels-, kosmetika-, djurfoder- samt hälsokostmarknaderna. Vi har fått ett stort gensvar från näringslivet och är stolta över att ha knutit till oss framsynta partners i projektet, vilka kommer utveckla nya hållbara och innovativa produkter, berättar Carl.

Från forskning till marknad
Växtproteinfabriken kommer att bedrivas vid SLU i Alnarp. Inom projektet kommer verksamheten skalas upp från laboratoriemiljö till industriell skala. Idén till Växtproteinfabriken kom från Professor Eva Johansson och Bill Newson, PhD, på Institutionen för Växtförädling i Alnarp. SLU Holding har verkat som affärsrådgivare, knutit nyckelaktörer till projektet och medverkat vid ansökningsprocesserna.

- Växtproteinfabriken är ett pilotprojekt för hur vi kan arbeta nära forskningen och skala upp forskningsresultat för att lättare attrahera marknaden och generera nya innovativa lösningar och produkter. På sikt hoppas vi även kunna applicera modellen inom andra vetenskapsområden, avslutar Carl.

 

För mer information kontakta

Carl Jonson
Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding
Telefon: 072 - 211 75 77
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ladda ner PDF


Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35