SLU HOLDING INVESTERAR I STARTUP-BOLAGET LEAFYMADE AB

Leafymade AB utvecklar hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Med sin investering ger SLU Holding bolaget viktigt kapital och möjlighet till ny kunskap genom samarbeten med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

- Leafymade drivs av unga och drivna entreprenörer. Produkterna är spännande och försäljningspotentialen stor. Vår bedömning är att det också bör finnas goda möjligheter för SLU-forskare att bidra med sin kunskap både när det gäller utveckling av produkternas funktion och hållbarhetsaspekten, säger Henrik Landgren, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding.

Intresset är stort för bolagets första produkter - engångstallrikar och små skålar tillverkade av löv som råvara. Tillverkningen är småskalig och sker i byarna på den indiska landsbygden där kunskapen finns kvar om gamla traditionella sätt att använda trädens blad. Inga tillsatser krävs i produktionen. Bladens naturliga egenskaper gör det möjligt att ta fram ett material som tål vätska och är tillräckligt tjockt för att tillverka både tallrikar och små skålar.

Flera forskningsområden är intressanta för Leafymade. SLU Holdings investering innebär också möjlighet för bolaget att samarbeta med forskare på SLU. Forskning kring frågor som rör CSR Corporate Social Responsibility i utvecklingsländer är ett aktuellt forskningsområde liksom forskning om möjligheten att använda svenska blad som råvara till produkter som kan ersätta plast eller papper.

Ladda ner PDF

Dela:

 

Press Release - SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB står bakom en framgångsrik forskning inom resorberbara polymerer. Företaget har med grundaren Odd Höglund i spetsen utvecklat LigaTie®, ett självlåsande implantat i resorberbart material för säkrare och effektivare kirurgi.

Affärsidén och produkten LigaTie® samt teamets kompetens och målmedvetenhet gjorde oss övertygade om bolagets framtida potential. Resorbable Devices AB uppvisar alla tecken på ett framgångsrikt företag. Därför valde SLU Holding att investera, säger Urban Eriksson, VD, SLU Holding.

Resorbable Devices AB har nyligen tilldelats ett lokalt näringslivspris för stor tillväxtpotential och har nu ytterligare produkter under utveckling som syftar närmast till urologisk användning.

Vi är glada och stolta över att SLU Holding valt att göra den här investeringen i Resorbable Devices AB. Företaget tillförs kompetens för affärsutveckling, vilket är värdefullt för att nå ut till marknaden. Investeringen i bolaget innebär även finansiering av nästa steg av resan från forskning till marknad där närmast tillverkningsprocessen ska valideras, säger Odd Höglund, forskare och grundare av Resorbable Devices AB.

Forskningsområdet resorberbara polymerer är ett område där företaget Resorbable Devices AB samarbetar med forskare från Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Företaget samverkar också med medicinteknisk industri i både Uppsala och USA.

 

Ladda ner PDF

Dela:

SLU:s Holdingbolag bidrar till att forskning kommer till nytta

SLU:s Holdingbolag bidrar till att forskning kommer till nytta

 Under 40 år har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklats till ett internationellt framstående universitet. Forskningsresultat har utvecklats till hållbara innovationer som gör praktisk nytta i samhället. I många fall har SLU Holding AB varit en katalysator i detta. Nu vill SLU Holding inspirera och hjälpa ännu fler forskare att få ut mer forskning bland annat genom en förbättrad webbplats.

Ladda ner PDF

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35