Press Release - SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

SLU Holding investerar i forskningsbolaget Resorbable Devices AB

Resorbable Devices AB står bakom en framgångsrik forskning inom resorberbara polymerer. Företaget har med grundaren Odd Höglund i spetsen utvecklat LigaTie®, ett självlåsande implantat i resorberbart material för säkrare och effektivare kirurgi.

Affärsidén och produkten LigaTie® samt teamets kompetens och målmedvetenhet gjorde oss övertygade om bolagets framtida potential. Resorbable Devices AB uppvisar alla tecken på ett framgångsrikt företag. Därför valde SLU Holding att investera, säger Urban Eriksson, VD, SLU Holding.

Resorbable Devices AB har nyligen tilldelats ett lokalt näringslivspris för stor tillväxtpotential och har nu ytterligare produkter under utveckling som syftar närmast till urologisk användning.

Vi är glada och stolta över att SLU Holding valt att göra den här investeringen i Resorbable Devices AB. Företaget tillförs kompetens för affärsutveckling, vilket är värdefullt för att nå ut till marknaden. Investeringen i bolaget innebär även finansiering av nästa steg av resan från forskning till marknad där närmast tillverkningsprocessen ska valideras, säger Odd Höglund, forskare och grundare av Resorbable Devices AB.

Forskningsområdet resorberbara polymerer är ett område där företaget Resorbable Devices AB samarbetar med forskare från Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Företaget samverkar också med medicinteknisk industri i både Uppsala och USA.

 

Ladda ner PDF

SLU:s Holdingbolag bidrar till att forskning kommer till nytta

SLU:s Holdingbolag bidrar till att forskning kommer till nytta

 Under 40 år har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklats till ett internationellt framstående universitet. Forskningsresultat har utvecklats till hållbara innovationer som gör praktisk nytta i samhället. I många fall har SLU Holding AB varit en katalysator i detta. Nu vill SLU Holding inspirera och hjälpa ännu fler forskare att få ut mer forskning bland annat genom en förbättrad webbplats.

Ladda ner PDF

Läs mer

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35