Innovations Alnarp 2022

Motståndskraftig potatis vinner SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2022

Forskarna bakom det vinnande projektet har utvecklat ett sätt att förbättra kvalitén i potatis som fundamentalt förbättrar både potatisodlingens ekonomiska och ekologiska hållbarhet.

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn och SLU Alnarp på att stimulera nya innovationer från forskare och studenter på SLU Alnarp.

- Årets Innovationspris har återigen påvisat vilken viktig roll kunskapen vid SLU Alnarp har för att säkra en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i de gröna näringarna, säger Christina Lunner Kolstrup, dekan vid LTV fakulteten vid SLU Alnarp och styrelseledamot i SLU Holding.

2022 års tävling har präglats av stora förändringar i vår omvärld där de gröna näringarna med ökade kostnader och begränsade leveranskedjor utmanats att fortsätta leverera till en växande folkmängd i världen. Inkomna tävlingsförslag har presenterat många intressanta lösningar som påvisar att den kunskap som genereras vid SLU Alnarp mycket väl kan vara del av det viktiga pussel som krävs för att lösa utmaningarna.

Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn ser även betydelsen av innovationspriset och dess påverkan på den akademiska kulturen.

- Vi hoppas på fler goda bidrag från forskning och studier som bedrivs på SLU i Alnarp med potential att komma de gröna näringarna till del. Inriktningen på priset hoppas vi också ska bidra till en stärkt entreprenörsanda på universitetet, säger Katarina Andrén.

Årets vinnare av SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2022

Bakom det vinnande bidraget Parakletos knock-out, a way forward for sustainable potato production står fem forskare från Institutionen för Växtskyddsbiologi, LTV Fakulteten, SLU Alnarp; Muhammed Awais Zahid, Erik Andreasson, Nagacharan Konakalla, Marit Lenman och Nam Kieu Phoung.

Juryns motivering
Juryn har tilldelat forskargruppen årets innovationspris för den höga vetenskapliga och innovativa kvalitet som projektet innehar. Innovationen som med CRIPR/Cas9 teknik slår ut ett specifikt protein (Parakletos) i potatis ökar dess förmåga att motstå angrepp och möjliggör därmed en fundamental förbättring i odling av potatisodlingens ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Positiva effekter av innovationen kommer potentiellt kunna vara reducerat nyttjande av bekämpningsmedel, ökade skördar och stabilare skördar bland världens potatisodlare. Potatis som är världens tredje mest odlade gröda ges härigenom ytterligare ett värdefullt bidrag från den forskning som pågår vid SLU Alnarp inom området.

 Vinnare Alnarps innovationspris 2022
Vinnarna tillsammans med representanter från finansiärerna. Fr v: Malin Grotte, Sparbanksstiftelsen Finn, Erik Andreasson, Muhammad Awiz Sahid, Naga Charan Konakalla samt Katarina Andrén, Sparkbanksstiftelsen Finn.
Foto: Nicholas Jacobsson

 

Vinnarna av Tillväxtprisen 2022
Utöver Innovationspriset 2022 tilldelar juryn Tillväxtpris till två stycken innovativa projekt.

Probiotics for human use to increase yield, disease control and shelf-life of berries and tomatoes
Med probiotika (som utvecklats för humana applikationer) behandlas frukt och grönsaker på ett sätt som förbättrar skörd, kontroll av angrepp och hållbarhet i distributionskedjan. Innovationen som har stor potential att öka upplevelse hos kund, hantering under odling och skörd hos odlare samt minska matavfallet i matvaruhandeln. Projektet är ett samarbete mellan forskare på SLU Alnarp och Lunds Universitet.
Projektmedlemmar: Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid Institutionen för Växtförädling samt Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson, Lunds Universitet.
Ramesh Vetekuri

Fr v: Malin Grotte, Sparbanksstiftelsen Finn, Ramesh Vetekuri och Katarina Andrén, Sparkbanksstiftelsen Finn.
Foto: Nicholas Jacobsson

"Vikarierande träd" - klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd
Tillväxtpriset i studentkategorin tilldelas Martin Brattströms, student vid Landskapsarkitektprogrammet. Juryn lyfter fram Martin bidrag för dess väl genomarbetade koncept med en innovativ grundstruktur med tydlig immaterialrättslig potential, för en estetiskt mycket tilltalande utformning och presentation, och för innovationens möjlighet att på ett funktionellt, flexibelt och tilltalande sätt snabbare nå trädrelaterade ekosystemtjänster i den urbana gröna utemiljön.

Martin Brattstrom Alnarp tillvaxtpris 2022

Martin Brattström. Foto: Nicholas Jacobsson


Om SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris

Studenter, forskare och verksamma vid SLU i Alnarp kan söka priset. Priset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen.
Den totala prissumman om 150 000 kr fördelas på ett första pris om 100 000 kr och två tillväxtpriser om 25 000 kr vardera.Tillväxtpriserna delas ut i både en student- och forskarkategor.

Jämfört med tidigare år så inkom det 25% mer ansökningar och till arrangörernas glädje så märks allt fler kvinnliga deltagare bland tävlingsbidragen. Närmare 40% av alla deltagande i årets tävling var kvinnor. Trots att huvudsökande fortfarande utgörs av en tydlig majoritet män (de stod för 80% av ansökningarna) så är statistiken överlag på väg mot en ökad jämlik fördelning mellan könen.


För mer information

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., SLU Holding
+46 (0)73 3 70 35 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., vd Sparbanksstiftelsen Finn
+46 (0)70 5 47 52 00

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35