Bona Postulata 2022

Grattis BioCell Analytica och Strike Pharma!

Båda företagen tilldelas Bona Postulata-priset 2022.

Två av SLU Holdings portföljbolag och tillika medlemmar av Green Innovation Park har utsetts till mottagare av  Bona Postulata-priset 2022.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 18 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. I år tilldelas tio företag priset som består av kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

BioCell Analytica har grundats av SLU-forskarna Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson. Företaget erbjuder effektbaserade analysmetoder för att upptäcka kemiska föroreningar i miljön, t.ex. i dricksvatten, avloppsvatten, ytvatten, jord, sediment och livsmedel. Analysmetoderna kan användas för att optimera reningstekniker och testa nya tekniska lösningar och därmed kunna minska utsläppen av farliga kemikalier i miljön. Våra analysmetoder mäter effekter av både kända och okända toxiska kemiska föroreningar och visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som kan uppstå då flera kemikalier samverkar.

- Vi är väldigt glada över att ha tilldelats Bona Postulata-priset 2022! Vi är i en intensiv tillväxtfas där vi sprider våra effektbaserade metoder till den svenska vattenbranschen. Nästa steg är att expandera på den nordiska marknaden. Vi har stor tillförsikt att våra analysmetoder kan bidra till målet om ett rent och säkert vatten för både människa och miljö – och det är stimulerande att även Bona Postulata-juryn ser potentialen i detta, säger Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson, grundare av BioCell Analytica.

BioCell Analytica

Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist. Foto:: BioCell Analytica

Strike Pharma baseras på forskning från Uppsala universitet. Företaget är en aktiv medlem på Green Innovation Park. Inom området individanpassad medicin kan Strike Pharmas egenutvecklade ’Adaptable Drug Affinity Conjugate’ (ADAC)-teknologiplattform ta precisionsmedicin till en ny nivå, vilket möjliggör utveckling av immunmodulerande och andra antikroppsbaserade behandlingar skräddarsydda för den enskilda patienten och tillämpliga för en mängd olika sjukdomsindikationer. Idag fokuserar bolagets program på utveckling av nya kandidater för användning som cancerbehandlingsvacciner, med inriktning på en väl karakteriserad uppsättning cancermutationer som finns i solida tumörer.

 

För mer information

Bona Postulata-priset

BioCell Analytica

Strike Pharma

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35