innovationspris 2022

SLU Umeå och Sparbanken Norrlands innovationspris 2022

Arbetar eller studerar du på Campus Umeå och har en idé med potential att förändra den gröna näringen? Då är du välkommen att söka innovationspriset på 50.000 kronor.

Nu är ansökan öppen för att söka SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands innovationspris - För nyttiggörande inom jord och skog.

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin. Det krävs stora förändringar och utveckling inom inte minst skogs- och jordbruk. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå är världsledande inom skog och forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi tror att många av de lösningar som behövs för att uppnå FNs globala mål finns vid SLU i Umeå.

Ansökan är öppen mellan 2 maj och 20 september 2022.

All information du behöver finns här.

Eller gå direkt till anmälningssidan.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35