Rektor Maria Knutson Wedel och Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, undertecknar samverkansavtal. Foto: Fredrik Larsson.

Ytterligare ett steg mot Green Innovation Park Umeå

Den 11 april tecknade SLU och Umeå kommun en samverkansöverenskommelse.

Avtalet fokuserar på områdena hållbara städer, bioekonomi samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.​ Området bioekonomi syftar på innovation och företagsutveckling inom de gröna näringarna. För att få Umeå att växa ska idéer och forskningsresultat kommersialiseras i nya företag.

Den utvecklingen ska ett framtida Green Innovation Park Umeå stötta genom att erbjuda en plats där forskare och entreprenörer kan mötas och få tillgång till strukturer och stödsystem för innovation och kommersialisering av idéer.

Läs mer

För mer info om planerna för Green Innovation Park Umeå, kontakta Tapio Alakörkkö.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35