INNOVATIONSSYSTEMET SKAPAR VÄRDE FÖR SVERIGE

Kunskapsdelning och Innovation; så stärker vi Innovations-Sverige

Välkommen till öppna seminarium med det övergripande temat - INNOVATIONSSYSTEMET SKAPAR VÄRDE FÖR SVERIGE. - Vi förstärker Sveriges internationella position i de globala innovationsindexen genom nyttiggörandet av forskningskunskap!

Detta är en del av en seminarieserie som genomförs tillsammans med FUHS, SNITTS, Teknikföretagen och RISE.

Datum
Tillfälle 3. 7 april, 08-30-10.00

Med utgångspunkt i det ökade behovet av digital och grön omställning för inte bara företag utan även offentlig sektor kommer vi under detta första seminairum diskutera vad som behöver göras för att ytterligare förbättra nyttiggörandet av forskningskunskapen. Samtalen kommer berikas av ett par goda exempel som finns i och omkring det svenska innovationsstödssystemet.

För mer information och anmälan följ denna länk.

 

Tidigare delar av denna seminarieserie har genomförts
Tillfälle 1. 14 mars, 15.00-16.30
Tillfälle 2. 22 mars, 14.00-16.00 genomförs av SISP, Dalarna Science Park och Social Venture Network

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35