100-listan 2022.

Så kan din forskning komma till nytta – ansök till IVA:s 100-lista

Nu öppnar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) ansökan till 100-listan 2022. Listan är ett unikt skyltfönster som kan ge forskningsprojekt ökade möjligheter att komma till faktisk nytta, genom samverkan med exempelvis näringslivet. Årets tema är teknik i mänsklighetens tjänst.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2022.

– Våra erfarenheter visar på en stor outnyttjad potential gällande hur vi som nation säkerställer att forskningsresultat kommer till faktisk nytta. Därför tar vi varje år fram IVAs 100-lista där vi synliggör intressanta forskningsprojekt med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta, säger Tuula Teeri, vd på IVA.

Till listan söks forskningsprojekt som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2022.

Hållbar forskning i mänsklighetens tjänst

Temat för årets 100-lista, teknik i mänsklighetens tjänst, är direkt kopplat till IVAs vision och övertygelse om att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. De senaste decenniernas teknikutveckling och innovation har accelererat utan historiskt motstycke, vilket har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor i världen. Att utvecklingen går så snabbt ställer oss samtidigt inför nya utmaningar, som det i många fall är bråttom att adressera. Till IVAs 100-lista 2022 efterlyses därför forskningsprojekt som söker hitta lösningar för att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning med och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, fred och säkerhet, hälsa och välbefinnande.

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Almi, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet.

Sedan listan lanserades har SLU varit framgångsrikt med att få med innovativa forskningsprojekt på den.

Läs mer om IVAs 100-lista

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35