SLU-forskare bakom ny metod för att upptäcka cancer

SLU-forskare bakom ny metod för att upptäcka cancer

I en ny studie har forskare vid SLU visat att en ny metod för att detektera hundar med cancersjukdomar har betydligt bättre känslighet de tester som används idag.
Sammantaget kan omkring 3 av 4 hundar med cancersjukdom eller misstänkt cancersjukdom upptäckas med den nya metoden.

Resultatet visar att inte bara hundar med lymfom utan även hundar med misstänkta s.k. solida tumörer som mammartumörer, histiocytisk sarkom, hemangiosarkom, mastocytom, skvamösa cellcarcinom, njurcancer, melanom och fibrosarkom kan detekteras framgångsrikt.

Den metod som används är den nyutvecklade Alertix TK1 ELISA för hund. Jämförgrupper har varit friska bloddonerande hundar. Studien har gjorts i samarbete med Alertix Diagnotics.
Professor Staffan Eriksson kommer att presentera studien vid vid den vetenskapliga veterinärkongressen BSAVA 24-26 mars 2022 i Manchester, UK.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35