Green Innovation Park Alnarp. Foto: Mårten Svensson

Green Innovation Park Alnarp - Fokus på utveckling av hållbara tjänster och produkter

Den gamla maskinhallen mitt i hjärtat av Campus Alnarp har fått en ny roll. Törnrosasömnen är bruten och ett nytt nav för samarbete mellan forskare, studenter och näringsliv med fokus på utveckling av hållbara tjänster och produkter är etablerat.

Niclas Östlund, SLU Holding ser Green Innovation Park GIP i Alnarp som knutpunkt för samverkan mellan akademin och näringslivet och en bas för utveckling av nya innovationer.

Att ha ett samarbete igång på campus är egentligen inte något nytt för aktörerna på Campus Alnarp. Kontakter är etablerade och ett 30-tal företag ingår i nätverket. Green Innovation Park gör det möjligt att ta nästa steg och erbjuda en plats där företag, forskare och studenter kan mötas och arbeta ihop, säger Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare Green Innovation Park, SLU Holding i Alnarp.

Stark drivkraft och fokus hållbar framtid

Målgruppen för Green Innovation Park är företag och organisationer nära akademin som vill eller redan arbetar inom området hållbar framtid. Det handlar om aktörer som har en drivkraft och ser ett mervärde i att finnas i ett kluster där studenter och forskare med ny kunskap och nya idéer ingår. I ett första steg handlar det om 450 m2 öppen kontorsyta. Nästa steg innebär att addera lika många kvadratmeter kontorsyta. Och redan från start är event, frukostmöten och aktiviteter i gång för aktiv kunskapsöverföring och inte minst - för att snabba på att relationer och nya kontakter skapas.

Värdefull kunskap som kan skapa nya affärer

För entreprenörer och företag liksom forskare och studenter är Green Innovation Park ett gränssnitt och en möjlighet att ta idéer och forskning vidare. Här kan forskare få en direkt koppling till tillämpningen av sin forskning, verifiera sina teorier och få impulser och uppslag för det fortsatta forskningsarbetet. Att tidigt få kontakt med industrin kan snabba på processen och öka möjlighet till finansiering. Att tidigt få tillgång till den kunskap man själv saknar om branschen eller målgruppen ger fördelar.

För företag och organisationer med fokus på utveckling av hållbara tjänster och produkter gäller samma sak. Samarbeten ger fördelar.

– Ja, så är det så klart. Här kan man få kontakt med kunskap som finns på universitetet, kunskap som annars kan vara svår att hitta om man saknar egna personkontakter. Green Innovation Park kan guida rätt. Klustret i sig ger företag och entreprenörer fördelar. Det finns inget liknande kluster med samma fokus på hållbarhet och hållbar utveckling. Här finns värdefull kunskap som kan leda till framtidens hållbara lösningar och skapa nya affärer. Inte bara ihop med forskare och studenter utan också med andra företag med samma drivkraft och ambition att utveckla hållbara lösningar, säger Niclas.

Och både problemområden och utmaningar är många och lösningarna komplicerade.

SLU Holding Niclas Ostlund

Nicklas Östlund, Green Innovation Park Alnarp

Samarbete för att lösa stora utmaningar

– Utan samarbete är det svårt att hitta lösningar och svårare att få genomslag/effekt om man arbetar en och en jämfört med att arbeta nära varandra. Komplexa frågeställningar och utmaningar gynnas av samarbeten, säger Niclas.

Att SLU och SLU Holding är engagerade i etableringen av Green Innovation Park ihop med Akademiska Hus ser Niclas som en naturligt och viktigt arbete. Förutom på Campus Alnarp finns Green Innovation Park på Campus Ultuna i Uppsala och på sikt etableras verksamheten även i Umeå och Skara där SLU har verksamhet.

Green Innovation Park - mötesplatser runt om i landet

– SLU är ett universitet med spetskompetens inom området hållbarhet. Vi finns på olika platser i landet och vill bidra till att kunskap tas vidare. Att skapa mötesplatser där forskare, studenter och företag som utvecklar hållbara tjänster och produkter möts och samarbetar känns naturligt och viktigt, säger Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare Green Innovation Park, SLU Holding Campus Alnarp.

 

Läs mer om Green Innovation Park.

Är du intresserad och vill ha din arbetsplats på Green Innovation Park, kontakta Niclas Östlund.

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35