Från vänster: Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands, pristagarna Feng Chen, Carlos Matin, Shaojun Xiong, Lars Atterhem samt Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap. Foto: Andreas Palmén

Hållbar svampodling prisas i innovationstävling

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen Norrlands och SLU Umeås innovationspris går till...

Shaojun Xiong, Carlos Matín, Feng Chen, Lars Atterhem och deras projekt Hållbar svampodling till dubbla produkter - livsmedel och biobränsle.

Shajoun Xiong och Feng Chen är verksamma vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU Umeå.

Innovationen, som belönas med 50 000 kronor, har visat att det går att odla matsvampar effektivare och därmed billigare. Dessutom upptäckte forskarna, att odlingsprocessen förbehandlar veden så att det blir billigare att framställa bioetanol.

Läs mer om effektiv svampodling.

Totalt fanns tolv tävlande bidrag. Särskilda hedersomnämnanden gick till Pedro La Hera och Omar Mendoza "Forwarder G-XXI" och Maria Rosario García-Gil, Juha Niemi och Alina Skick "Vertisà".

Samtliga bidrag hittar du på Venture Cups webbplats.

Mer om innovationspriset.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35