Maria Knutsson Wedel, Sarosh Ramachandra, Emma Wiesner. Foto: Urban Eriksson

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) besökte Green Innovation Park

I samband med sitt besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala gästade  EU-parlamentarikern Emma Wiesner Green Innovation Park.

Besöket var en del av Emma Wiesners resa till olika gröna verksamheter i Sverige. Ett av de ämnen som diskuterades på Green Innovation Park var hur forskningen vid SLU kan bidra till att stärka den gröna sektorn.

SLU Holdings vd Urban Eriksson lyfte fram vikten av de starka innovationssystem som finns kring SLU:s forskare. SLU är ett universitet som producerar kunskap som ofta snabbt kan appliceras inom näringsliv och samhälle. I den processen har SLU Holding en viktig roll genom att tillsammans med forskare utveckla kunskaper till innovationer och matcha omvärldens behov med lösningar från SLU.

Under besöket presenterade även Sarosh Ramachandra sitt företag Eko Grönovation som han byggde upp under sin tid som forskare på SLU. Sarosh har med finansiering från bl.a. SLU Holding utvecklat ett vertikalt hydroponiskt odlingssystem för inomhusbruk, som används för produktion av kryddväxter och grönt. Tillsammans med forskare på SLU fortsätter han att utveckla odlingsteknik och grödor.


Läs mer Sarosh och Eko Grönovation här.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35