Anders Walls stipendium

Vem tycker du ska få Anders Walls Landsbygdsstipendium?

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
Nu kan du nominera din kandidat!

Anders Walls Landsbygdsstipendium syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–35-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik. Den nominerade verksamheten ska kännetecknas av innovation, uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen.

På KSLA:s hemsida kan du läsa mer om stipendiet och hur man nominerar kandidater.
https://www.ksla.se/priser-beloningar/ovriga-beloningar/anders-walls-stipendium/

Välkommen med nomineringar senast den 31 oktober:

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35