Klimatspelet

Innovativa projekt får finansiering från Formas

Spela dig till kunskap om hur man driver lantbruk och försörjer Sverige med livsmedel samtidigt som miljömålen ska uppnås. Projektet 2030 KliMat-spelet som drivs tillsammans med forskare vid SLU, Interaction Lab vid Högskolan i Skövde och RISE har fått medel för att utveckla en prototyp till ett färdigt spel om mat och miljö för lärare och elever på gymnasiet och högstadiet.

Tre projekt från SLU får finansiering från Formas.

2030 KliMat-spelet
Spelet utgår från FN:s Agenda 2030-mål och vill visa på komplexiteten i frågor kring mat, klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning . Spelaren driver lantbruk och ska försörja Sverige med livsmedel samtidigt som miljömålen ska uppnås. Olika val i produktionen och hos konsumenterna får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald. Målgruppen för spelet är lärare och elever på gymnasiet och högstadiet.

2030 KliMat-spelet drivs av forskare på institutionerna för människa och samhälle och husdjurens miljö och hälsa vid SLU tillsammans med SLU Holding, Interaction Lab vid Högskolan i Skövde och RISE.

Läs mer om Klimatspelet här.


Framtiden för kött – storytelling och dialoger för bättre beslut

Syftet är att bryta polariseringen kring kött och animalieproduktion genom att kommunicera fakta, ta in olika perspektiv i modererade dialoger och diskutera möjligheterna för fyra kontrasterande framtidsscenarier: 1) En växtbaserad framtid; 2) Mindre men bättre kött; 3) Alternativt kött och 4) Intensiv animalieproduktion.

Målgrupper för initiativet är beslutsfattare som har inflytande över framtidens livsmedelssystem. Det är politiker, tjänstemän vid myndigheter, olika typer av beslutsfattare inom livsmedelshandel och industri men även kockar och intresserade konsumenter. De ska få vetenskapligt förankrad information, men även en förståelse för varför tolkningar av fakta kan skilja sig åt.

Projektets drivs av SLU Future Food och ska genomföras tillsammans med Oxford University och Wageningen University & Research inom samarbetet Table.


Vårt varmare hav

Forskare från SLU finns även med i det projekt som stiftelsen Skansen fått pengar till. Vårt Varmare Hav är en klimatportal för gymnasielärare och – elever som ska ge kunskap och verktyg för framtidens Östersjömedborgare.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35