Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup. Fotoo: Montage

Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup – nya styrelseledamöter i SLU Holding

SLU Holding kompletterar kompetensen i styrelsen med två nya ledamöter Anna Lundhagen och Christina Lunner Kolstrup. Med bred erfarenhet från universitetsvärlden är de båda spännande tillskott till styrelsen.

Anna Lundhagen berätta lite om dig själv

Jag inledde min yrkesbana som djurskötare, både inom och utanför animalieproduktion, och fortsatte sen på universitetet för att bli biolog och populationsgenetiker. Mina professionella intressen låg initialt inom naturvård och evolution. Efter att jag disputerat på Uppsala universitet 2002 så kom jag till SLU för att forska men även utveckla den molekylära verksamheten på Ekologicentrum. Successivt har sen tiden för forskning minskat i takt med att jag fått ledaruppdrag. Idag är strategiska ledningsfrågor något jag verkligen brinner för. Att kunna bidra till utvecklingen av SLUs fantastiska verksamheter är ett otroligt privilegium.

Mitt intresse för entreprenörskap och innovation har också funnits en längre tid och jag var på väg i den riktningen för knappt 10 år sen när jag deltog i SLU Holdings mentorsprogram för blivande kvinnliga entreprenörer och tog en längre kurs på temat Affärsmannaskap för naturvetare. De kunskaperna har jag verkligen haft nytta av i min senare roll som prefekt och nu som vicerektor med särskilt ansvar för samverkan där nyttiggörande och innovation ingår.

Vad ser du fram att arbeta med inom styrelseuppdraget?
Jag ser framförallt fram emot att utveckla kopplingen mellan SLUs kärnverksamheter och SLU Holdings expertis. Akademins förutsättningar är inte alltid anpassad för att stötta innovation och nyttiggörande som SLU Holding fokuserar på. Det behövs förståelse för båda världarna för att utveckla former så att vi lyckas plocka upp fler projekt med potential.
Jag ser också fram emot att bredda SLU Holdings kontaktytor. Jag har, i min roll, ett brett kontaktnät inom myndighetssfären men även företag och organisationer som verkar inom de blå och gröna näringarna. Genom uppdraget i styrelsen kan det kontaktnätet berika både SLU och Holdings verksamhet.

Christina Lunner Kolstrup – vilken är din bakgrund och varför valde du att tacka ja till styrelseuppdraget?

Jag har min bakgrund som husdjursagronom från KVL i Köpenhamn och har sedan 1998 varit på SLU i olika positioner från forskningsassistent, doktorand och forskare inom lantbrukets hälsa och säkerhet till prefekt på institutionen för människa och samhälle, fakultetskoordinator for Global Development (SLU Global) och nu detta spännande uppdrag som styrelseledamot i SLU Holding AB. SLU är ett fantastiskt universitet som fokuserar på just de utmaningar som vårt samhälle, både nationellt och globalt, står inför och behöver lösa. Det utförs väldigt mycket innovativ och framgångsrik forskning som kan kommersialiseras och kanaliseras till vår omvärld – och här ser jag att SLU Holding spelar en oerhört viktig roll och precis den resan vill jag gärna vara med att bidra till.

Vad hoppas du på att kunna bidra med i styrelsearbetet?
Detta är ett uppdrag jag ser fram emot och ser även att jag kan lära mig såväl som bidra. Jag hoppas att jag med min agrara och tvärvetenskapliga bakgrund, mångåriga erfarenhet inom SLU, kunskap om SLU och vår verksamhet, kontaktnät och mitt holistiska synsätt kan bidra med konstruktiva och framåtsyftande diskussioner, lösningsförslag och i värksättande av forskningsinnovationer till företagsinnovationer.

SLU Holding välkomnar våra nya styrelseledamöter vill vi passa på att tacka de ledamöter som avgick i samband med bolagsstämman, Rauni Niskanen och Birgitta Wikmark Carlsson, vilka båda har varit viktiga länkar mellan SLU Holding och SLU.

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35