Lina Strömstedt, Foto: Göran Ekeberg.

Nytänkande forskare ny affärsutvecklare på SLU Holding

Lina Strömstedt, disputerad molekylärgenetiker i hönsgenetik vid SLU – ser fram emot nya jobbet som affärsutvecklare på SLU Holding och Green Innovation Park. Fantastisk forskning vid SLU och potentialen i den är hennes inspiration och ledstjärna.

För många på SLU är Lina Strömstedt ett känt namn. Lina har jobbat med biobanksfrågor på SLU och genom det träffat forskare inom många olika områden och sett vidden av möjligheter över hela SLUs forskningsfält.

Lina trivs i forskarsamhället och har många gånger, till exempel vid arbetet med biobanken, på nära håll fått uppleva vilken viktig roll ett samlat nätverk med experter spelar när det gäller forskning både om djurs- och människors hälsa. Att nu få vara med och bidra till att forskning nyttiggörs i rollen som affärsutvecklare på SLU Holding ser hon fram emot.

Nya vägar nyttiggör forskning

- Jag trivs i den forskningsnära miljön mellan forskning, forskningsinfrastruktur, näringsliv och samhälle. För mig är den nya rollen på SLU Holding ett nytt steg där jag vill bidra till att kunskap tas vidare och nyttiggörs i samhället. Potentialen är stor. Nu kan jag bidra i det arbetet på ett nytt sätt. Det ser jag verkligen fram emot, berättar Lina.

Att hitta nya vägar för att nyttiggöra forskning är en viktig utmaning som Lina ser det. Forskare är intresserade av sin forskning och många vill fokusera på den. Då är det viktigt att andra personer kan engageras. Utmaningen att nyttiggöra forskning menar Lina handlar om att hitta vägar ut i samhället, etablera nya samarbeten, utveckla forskningskommunikation och inspirera till entreprenörskap.

Kunskap för att lösa framtidsfrågor

Forskarna på SLU arbetar med frågor som handlar om vår vardag och viktiga framtidsfrågor som hur vi ska ta fram den mat som krävs, minska matsvinn, nå ökad djurhälsa och mycket mer. I sin nya roll som affärsutvecklare på SLU Holding ser Lina fram emot att arbeta med just det.

- Jag ser verkligen fram emot att vara med och göra skillnad. Det ger mig energi och jag hoppas att min långa erfarenhet inom SLU kan bidra till att bredda vägarna in i samhället och hitta nya kopplingar mellan marknad och forskning. Att ”återuppväcka” våra fredagsfrukostar i sin ursprungliga prepandemiska (fysiskt) närvarande form och återigen få bjuda in till intressanta events på Green Innovation Park ser jag också mycket fram emot, säger Lina Strömstedt, affärsutvecklare på SLU Holding.

 

Tre råd till dig som vill ta din forskning vidare

Att hitta fler vägar för forskare att nyttiggöra sin forskning ser Lina som en viktig utmaning. Här hennes 3 bästa råd till dig som vill ta din forskning vidare:

  1. Följ länken här och prova vår nya snabba elektroniska enkät för att se om/hur din forskning kan nyttiggöras.
  2. Kontakta SLU Holding. De är experter på hur forskning kan nyttiggöras och kan ge dig råd och visa på nya vägar framåt.
  3. Delta i evenemang och samtal med näringslivet där frågor om nyttiggörandet av forskning står högt på agendan.

 

Vill du diskutera en idé eller forskningsprojekt inom de gröna näringarna, kontakta någon av SLU Holdings affärs- och innovationsrådgivare.

 

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35