Fyra forskningsprojekt från SLU på IVAs 100-lista för hållbar krisberedskap

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Fyra av de 51 forskningsprojekten kommer från Sveriges lantbruksuniversitet.

Urinbaserad gödsel

Forskarteamet bakom projektet Urinbaserad gödsel är verksamma på institutionen för Energi och teknik.
Björn Vinnerås, Jenna Senecal och Prithvi Simha har utvecklat en metod för att källsortera och torka urin. Genom att separera vattnet från urinen kan utsläppen av växtnäring minskas med 80% i avloppen samtidigt som ett säker gödsel produceras.

”Det är roligt att IVA uppmärksammat vårt forskningsprojekt. Vi har sett att vårt system starkt kan bidra till att minska utsläppen i avloppen. Vi har äntligen tagit steget från laboratoriet till implementering där vi sedan drygt ett år har installerat ett system på en toalett på institutionen och nu i dagarna kommer vi att installera ett system på VA-Syds huvudkontor i Malmö och under sommaren kommer vi installera flera system på allmänna toaletter i Visby. Vår förhoppning är att urintorkning är det framtida valet för urinhantering vårt samhälle", berättar Björn Vinnerås.

 

jenna bjorn prithvi
Jenna Senecal, Björn Vinnerås och Prithvi Simha. Foto: Melissa Barton.

 

Vertisà

Maria Rosario Garcia-Gil forskar vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. Hon har tagit sig in på listan med projektet Vertisà där hon utvecklat ett vertikalt integrerat odlings- och bevattningssystem som släpper ut vatten efter varje enskild växts behov. Se hennes pitch av projektet via denna länk.

Rosario Garcia GilMaria Rosario Garcia-Gil. Foto: UPSC

 

Mat på hemmaplan

Vertikalodling används även inom projektet Mat på hemmaplan. Här har en komplett anläggning för odling i inomhusmiljö utvecklats av f.d. SLU-forskaren Sarosh Ramachandra och tidigare studenten Staffan Matzén. En större produktionsanläggning har byggts upp i SLU:s lokaler på Kungsängen i Uppsala där det odlas kryddväxter som säljs till grossister och lokala matbutiker under varumärket Deliplant.
Sarosh
Sarosh Ramachandra. Foto: Patrik Söderman.

 

Hållbar svampodling till dubbla produkter

Inom Shaojun Xiongs projekt Hållbar svampodling till dubbla produkter kombineras kostnadseffektiv odling av shiitake och ostronskivling med bioetanolproduktion. En patenterad process har utvecklats för resurseffektiv odling i restprodukter från svenskt skogsbruk. Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, detta underlättar en bioomvandling till etanol av det använda odlingssubstratet. Shaojun är forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi.

Shaojun xiiong
Shaojun Xiong. Foto: BioInnovation

 

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin
En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:
• Smart industri
• Cirkulär ekonomi
• Samhälle och välfärd
• Infrastruktur
• Affärsmodeller
• Gröna näringar
Om 100-listan
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela årets 100-lista.

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35