Välkommen till jobbet Lina och Henrik!

Det är med stor glädje vi välkomnar Lina Strömstedt och Henrik Cyrén till SLU Holding. Lina och Henrik kommer att arbeta som affärsutvecklare inom våra verksamhetsområden innovationssupport och Green Innovation Park.

Lina Strömsted har forskarbakgrund och starka band till SLU där hon disputerat inom molekylär genetik. Efter disputationen tog intresset för forskningsnära verksamhet och forskningsinfrastruktur över och hon arbetade först med projektledning för större forskningssamarbeten och senare som föreståndare på SLU Biobank.
"Det ska bli så roligt att bidra till kunskapsexport och innovation i gränstrakterna mellan universitet och samhälle/näringsliv", berättar Lina

Henrik har en mångårig erfarenhet inom offentlig verksamhetsutveckling i korsningen mellan akademi, näringsliv och samhälle. I tidigare roller som Näringslivsstrateg med Innovationsprojekt som metod bidrar han med erfarenhet och nätverk för att driva projekt där tillväxt kombineras med implementering. Henrik kommer närmast från det Europeiska finansieringsprogrammet European Institute for Innovation and Technology - EIT Health.
"Jag ser fram emot att åter få arbeta med verklig affärsutveckling med inväxling av samhällets drivkrafter till forskare och utväxling av forskningsresultat till samhällets nytta och utveckling", berättar Henrik


Green Innovation Park är en innovations- och eventarena som skapats för att boosta samarbeten mellan akademi, entreprenörer och näringsliv. Initialt har konceptet utvecklats på SLU:s campus Ultuna och i maj expanderar då nästa anläggning invigs i Alnarp.
www.greeninnovationpark.se

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35