Nu kan insekter säljas som livsmedel. Fotograf:

Goda nyheter! Nu får vi äta insekter.

Nu blir det tillåtet att sälja insekter som livsmedel i Sverige. Försäljningen har tidigare varit tillåten i Danmark, Finland och Nederländerna och efter beslut i EU-domstolen öppnas hela den europeiska marknaden upp.

Beslutet om att tillåta vissa insekter som livsmedel i Sverige är goda nyheter för SLU Holdings portföljbolag SciIns AB, som tagit fram och säljer virusfria hussyrsor för storskalig uppfödning.

- Syrsor är redan idag en viktig proteinkälla runt omkring i världen och marknaden för insektsbaserade livsmedel är starkt växande. Många nya företag har etablerat sig i väntan på detta EU-beslut, vilket gör att vi kommer ännu närmre våra kunder, berättar Anna Jansson, forskare på SLU och en av medgrundarna till SciIns.

SciIns andra grundare Åsa Berggren, även hon forskare på SLU, menar att företaget har en fördel jämtemot konkurrenterna eftersom SciIns syrsor är resistenta mot ett av de vanligaste virus som drabbar syrsor.

- Genom att använda våra djur får uppfödarna en hög produktion i sin besättning och starkt minskad risk för sjuka djur. SciIns syrsor ger uppfödarna en ökad vinst och en möjlighet att bygga sina företag på säker grund, säger Åsa Berggren.

Men varför ska vi egentligen äta insekter?

Insekter äts idag i stora delar världen och med genomtänkta uppfödningsmodeller finns det stor potential, såväl globalt som lokalt, att bidra till en resurseffektiv och näringsrik livsmedelsproduktion!

 

Läs mer om fördelarna med SciIns virusfria hussyrsor.

Här kan du läsa mer om forskarna bakom syrsorna.

Vill du ha inspiration på rätter med insekter? Här hittar du recept som forskare på SLU och Högskolan i Kristianstad tagit fram.

 

Dela:

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35