Plocka är årets Game Changer. Foto: Venture Cup

SLU-studenter utsedda till årets Game changer

Axel Ljudén och Albin Nyströms app Plocka är vinnarna i Venture Cup affärsidétävling.

“Genom att skapa effektiv resursanvändning kan bolaget förändra vårt förhållningssätt till miljön. Tack vare teamets lösning skapas större träffsäkerhet och precision vilket adresserar hållbarhetsfrågor som onödiga transporter och produktion. Med en enkel process möjliggör de att alla har tillgång till naturens guld.”.

Så lät juryns motivering när jägmästarstudenterna Axel Ljudén och Albin Nyström med sin app Plocka tog hem priset som årets Game changer i Venture Cups Sverigefinal. Plocka samlar och analyserar komplex data från skogen till en karta som är lätt att förstå och som beskriver den svenska naturen. Syftet är att visa var och när det finns svamp och bär i vår natur.

Betaversionen av appen har kunnat utvecklas med hjälp av Valideringsmedel från SLU Holding. Prissumman på 50 000kr kommer Axel och Albin användas till fortsatt utveckling av appen. Under hösten går de Uppsala Innovation Centre affärsutvecklingsprogram för att ta sitt bolag Ecotype vidare och appen ett ytterligare steg mot en marknadslansering.

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35