Möt Lena Söderström, SLU Holdings nya ordförande

Möt Lena Söderström, SLU Holdings nya ordförande

Med lång erfarenhet från ledande positioner inom life science och ett brinnande intresse för hållbara innovationer leder nu Lena Söderström SLU Holdings styrelse.

 Du har stor erfarenhet från ledande positioner inom life science-sektorn, vad tar du med dig därifrån i ditt ordförandeskap i SLU Holding?

Olika bolagstyper har ju sina speciella utmaningar men smarta metoder och arbetssätt kan oftare än man tror återanvändas. Jag vill gärna nyttja min bredd från olika bolag samt mitt personliga intresse för innovationer och samhällsfrågor. Tar med mig erfarenheter från att arbeta med utmaningar som både stora globala företag och nya start-ups möter. Jag gillar att SLU och SLU Holding arbetar brett med livsvetenskaper, allt ifrån nanomaterial till framtidens livsmedelssystem – det finns mycket kvar att göra – och mycket att lära sig. Vi står inför stora globala utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle och här kan SLU:s världsledande forskning finna många lösningar. SLU Holding har en nyckelroll i att se till att forskningsresultaten kommer till användning i samhället.

Vilka är SLU Holdings styrkor för att lyckas med detta?

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för fruktsamma samarbeten mellan akademi och näringsliv. Vårt uppdrag är nyttiggörande av idéer, att samverka och kommersialisera. Vi bygger verkligen en bro mellan universitet och bolag – vi förstår forskaren och vi förstår affären. Vi är den länken och entusiasmerar och hjälper forskare i att våga ta sina resultat vidare. Bredden, kompetensen, engagemanget – det är det som gör att vi har fått vår tyngd, vår möjlighet att påverka och att fortsätta investera och satsa på unga bolag. Utöver det känns det starkt att vi har ett bra gäng med så mycket kompetens. Green Innovation Park är också en bra plattform att verka från. Hållbarhetsfrågorna driver kvalitet och innovation och därmed så småningom både tillväxt och lönsamhet och ett stort engagemang hos studenter, forskare och näringsliv.

Vad är det roligaste med den nya positionen?

Jag känner mig både glad och stolt över att ha fått förtroendet. Styrelsen bidrar med omvärldsperspektiv och det är speciellt viktigt i strategiarbetet i en värld med snabb utveckling, stor komplexitet och ökad osäkerhet. Vi lever även i en tid då otroligt mycket förändras, exempelvis på det digitala området, så där finns mängder med utmaningar att navigera bland. Att vara ordförande handlar ju såväl om att driva arbetet med bolaget framåt som att vara dess ansikte utåt. Och det finns otroligt många områden att sätta sig in i, det är verkligen utmanande och väldigt stimulerande. Vissa saker kan man inte planera för när de dyker upp – ett färskt exempel är Covid 19 – men också det som gör styrelsearbete så intressant.

Hur kommer man i kontakt med SLU Holding?
Följ denna länk så kommer du direkt till våra medarbetare. Vi ser alltid fram emot nya spännande samarbeten.

 

SLU Holding AB  bidrar till att skapa innovationer av forskning och idéer från SLU för att göra skillnad i samhället. Vi stöttar med affärsrådgivning, marknadsanalyser och i finansiella och juridiska frågor. Tillsammans med forskare skapar vi hållbar tillväxt. Det kan ske genom tidiga investeringar i start-ups eller kunskapsöverföring till näringsliv och samhälle på andra sätt. SLU Holdings sexton portföljbolag har alla sikte på att skapa en hållbar framtid. De är bland annat aktiva inom branscher som nanomaterial, cancerdiagnostik, livsmedelsproduktion, utveckling av odlingssystem och kartering av skogsbestånd.

 

Dela:

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35