Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson – nya styrelseledamöter i SLU Holding

Nu breddar SLU Holding kompetensen i styrelsen med tre nya ledamöter, Christina Kusoffsky Hillesöy, Göran Lundwall och Birgitta Wikmark Carlsson. Med bred erfarenhet från näringslivet, fondförvaltning och universitetsvärlden är de alla spännande tillskott till styrelsen.

Christina Kusoffsky Hillesöy berätta lite om dig själv – Jag är hållbarhetschef på Länsförsäkringar och sitter även i Världsnaturfondens styrelse. Jag brinner för hållbarhetsfrågor och eftersom SLU Holdings investeringar bottnar i innovationer inom den gröna näringen kändes styrelseuppdraget intressant.

Var det därför du tackade du ja till att sitta i styrelsen?  – Det var starkt bidragande. Kopplingen mellan innovationer i den akademiska världen och hur man kan få ut dessa innovationer så att de gör nytta i samhället är spännande. Den akademiska världen och näringslivet behöver varandra. Forskning och innovationer har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen och för att bidra till en hållbar utveckling i enlighet med FN:s globala mål.

Vad ser du fram att arbeta med inom styrelsen? Med min kunskap om hållbarhet och kopplingen till affärsnytta hoppas jag SLU Holding ska kunna bygga ännu mer konkurrenskraftiga start up-bolag. Innovativa idéer kommer helt enkelt att vara en oerhört viktig pusselbit för att vi ska kunna lösa de klimatförändringar och andra miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar vi står inför.

Göran Lundwall – vilken är din bakgrund och varför valde du att tacka ja till styrelseuppdraget? – Jag har mångårig erfarenhet av att stötta och utveckla tillväxtbolag i min roll som vd och koncernchef för Almi Företagspartner. Kopplingen mellan forskning och företagande är viktigt och genom SLU Holdings närhet till Sveriges lantbruksuniversitet tror jag det finns spännande, hållbara affärsmöjligheter att arbeta med. Det var lockande när jag tackade ja till uppdraget.

Vad hoppas du på att kunna bidra med i styrelsearbetet? – Erfarenhet av strategi- och utvecklingsfrågor är alltid en viktig del i styrelsearbete. Att genom det ge förutsättningar för att skapa hållbara konkurrenskraftiga företag är inspirerande.

Birgitta Wikmark Carlsson – du sitter som representant från SLU men har främst haft en karriär utanför universitetsvärlden. – Det stämmer. Min bakgrund är ganska brokig. Jag är biträdande universitetsdirektör på SLU sedan tre år tillbaka, men innan det har jag varit näringsråd på Näringsdepartementet och tillhört ledningen på Livsmedelsverket under ett antal år. Före det arbetade jag i många år med utveckling av IT-bolag och under några år var jag egen företagare och organisationskonsult. Innan jag blev ”statstjänsteman” hade jag ett antal styrelseuppdrag, som ordförande i Drivhuset och Matador Kommunikation samt styrelseledamot bl.a. i ALMI Uppsala län.

Varför tackade du ja till att sitta i styrelsen?  – I min nuvarande roll har jag haft en hel del med SLU Holding att göra, bl.a. med Green Innovation Park, och jag har stor respekt för den kompetens som finns och det man åstadkommer. Jag ser stora möjligheter med att göra SLU Holding ännu mer känt inom SLU och att det kan bidra till att attrahera ännu fler studenter och forskare. SLU är kända för många bra saker som har med hållbarhet att göra. Entreprenörskap och innovation knutet till detta är en oslagbar kombination som få kan konkurrera med.

Vad ser du fram att arbeta med inom styrelseuppdraget? – Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från min brokiga bakgrund med såväl affärsutveckling, ledarskap och verksamhetsutveckling.

SLU Holding välkomnar våra nya styrelseledamöter och nya ordföranden Lena Söderström. Samtidigt vill vi passa på att tacka de ledamöter som avgick i samband med bolagsstämman. Ann-Christin Norrström har under sin tid som ledamot och ordförande i SLU Holdings styrelse starkt bidragit till att utveckla verksamheten och Erik Fahlbeck har i sin roll fungerat som en mycket viktig länk mellan SLU Holding och SLU.


Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35