Vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020

Paul Becher och Guillermo Rehermann tilldelas SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 på 100 000 kronor. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas Rickard Ignell och Maximilian Isendahl.

 Smått, smart och på naturens egna villkor

Med de orden sammanfattade juryn vinnarbidraget i samband med att priset nu delades ut för första gången. Hållbarhet och att tänka långt utanför den traditionella lådan utmärkte många av de sammanlagt 25 bidrag som kommit in från både forskare och studenter. Det bidrag som vann juryns röster  ”Flying Agents – Hoverflies for pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes", använder naturens egna små drönare, blomflugor, till pollinering och även i förlängningen med precision kunna tillföra olika nyttiga mikroorganismer och även kemikalier. Bakom projektet står Paul Becher och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi.

”Unikt, innovativt, relevant och med goda möjligheter att bli framgångsrikt”, var andra faktorer som utmärkte vinnarbidraget enligt juryn bestående av Annica Karlsson (Inter Ikea), Agneta Påander (Orkla Foods) och Lennart Wikström (Tejarps Förlag)

 

Presentationer av projekten som kom till final:

Flying Agents - Hoverflies for pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes
Paul Becher – forskare/lektor vid institutionen för växtskyddsbiologi, LTV Fakulteten, Guillermo Rehermann, doktorand vid samma institution:

Everyone knows, pollination by bees is of crucial importance for our ecosystems and agricultural production. Interestingly, bees are applied as ‘Flying Doctors’ for vectoring biocontrol agents to flowering crops for control of plant pathogens.

Another group of pollinators are hoverflies, which are harmless flies that imitate bees and wasps with a black-yellow body to scare off other animals that want to eat them. Like bees, they are visiting flowers but before turning into a pollinator, a hoverfly often has eaten hundreds of aphids. For this reason, they are applied for biological pest control in greenhouses. Paul and Guillermo discovered that hoverflies are strongly attracted to certain yeasts, which is known to inhibit plant pathogens. This prompted the idea to combine pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes in a hoverfly-based multitool for biological plant protection – the ‘Flying Agents’.

 

Syntetisk ko-urindoft - ett nytt vapen mot malaria
Rickard Ignell – professor vid institutionen för växtskyddsbiologi, LTV Fakultuteten Alnarp

Rickards innovation bygger på en ökad förståelse av malariamyggans ekologi. Rickard har visat att den Afrikanska malariamyggan aktivt söker upp och dricker ko-urin för att få tag i näringsämnen. Honorna hittar urinet genom sitt luktsinne, och genom kemisk och fysiologisk analys har han identifierat de aktiva doftsubstanser som ligger bakom attraktionen till detta något annorlunda dietval.

Det innovativa med dessa dofter är att de attraherar honmyggor, oberoende av så kallad fysiologisk status, det vill säga lockar till sig ett bredare spektrum av myggor än vad man tidigare visat vara möjligt. Dessutom behövs ingen koldioxid, som de flesta andra mygg- attrahenter, vilket underlättar användningen av doften på tex den Afrikanska landsbygden.

Genom att beta myggfällor med en syntetisk kourindoft har Rickard visat att de kan reducera myggpopulationen väsentligt; antalet blodsökande myggor inomhus reducerades 70%, och antalet myggor som vilade inomhus reducerades med över 80% jämfört med kontrollmiljön. Än viktigare är att antalet människor som insjuknade i malaria sjönk med upp till 60%.

 

Förädling av svenska ätbara perenna lupiner
Maximilian Isendahl, Student vid Hortonomprogrammet

Maximilian har identifierat en möjlighet att vidareförädla en lupin till en perenn sort med hög avkastning. Hans innovation bygger på vidareförädling av tidigare förädlingsarbete men har nu som målsättning att ta fram den första perenna baljväxten med hög avkastning av ätbara proteinrika frön för odling i Sverige.

Om projektet lyckas, resulterar det i en gröda som även kan odlas på marker med lågt pH, lågt näringsinnehåll samt under relativt torra förhållanden. Detta kan göras utan att markstrukturen skadas av markbearbetning då grödan står i fält i flera år, samtidigt som utsläpp av växthusgaser samt näringsläckage minskas. Att grödan är perenn betyder också att bonden kan spara på kostnader för utsäde. Dessutom har lupin symbios med kvävefixerande bakterier, vilket gör att kvävegödsling inte behövs. Detta är positivt både för miljön, då framställningen av handelsgödsel är energikrävande, och för bondens ekonomi då ännu en kostnad sjunker.

Text: Anette Neldestam/SLU


Bakgrund

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar SLU Alnarp ut ett (förhoppningsvis återkommande) Innovationspris till idéer med potential att accelerera utvecklingen i den gröna näringen, och livsmedelskedjan.

Priset, med en total prissumma om 150 000 kronor (förstapris à 100.000 och två priser à 25.000) delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av SLU Alnarps samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Juryn har bestått av

Lennart Wikström, Vvd och vetenskapsjournalist, tidigare 21 år på Lantmännens forskningsstiftelse
Agneta Påander, Hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige
Annica Karlsson, Collaboration & Partnerships Manager (Food and Materials), Inter Ikea

Totalt inkom 25 projekt varav 13 kom från studenter och 12 från forskare/personal.

Efter juryns första individuella betygssättning kvarstod 5 projekt från respektive kategori som juryn bedömde tillsammans. Från detta arbete kom det sedan fram tre stycken projekt som är tävlingens finalister.

Både studenter och forskare/personal har under jan/feb välkomnats söka priset och alla har tävlat i samma kategori/klass. Minst en från varje kategori skall dock finnas på prispallen så ingen kategori kan ta hem alla priserna.

Projektidéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst att har välkomnats att söka Innovationspriset. Innovationers natur kan ta många former och alla idéer har välkomnats oavsett om de är produkt, tjänst, metod eller något annat som i dagsläget inte är kännt.


Bedömningskriterier

Innovationshöjd
Hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden sig jämfört med alternativa lösningar som redan finns på marknaden eller i samhället?

Kommersiell potential, alt. samhällsnytta
Vilken nytta kommer den bidra med till marknaden eller samhället och hur stor marknad ser du för produkten?

Nyhetsvärde
Hur ny och ”oväntad” är innovationen? Ju mer oväntad och unik innovationen är, desto större nyhetsvärde

Genomförandepotential
Vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35