Tid för innovativa lösningar – sök medel så att din idé kan komma till användning.

Just nu står vi globalt inför nya utmaningar. Med gemensamma krafter kan vi arbeta för en hållbar framtid. Genom våra valideringsmedel kan du söka finansiering för att din idé eller dina forskningsresultat ska komma till nytta.

Nu har du möjlighet att, genom SLU Holding, söka anslag från Vinnovas valideringsprogram VFT. Medlen är till för att du som forskare eller student skall få möjlighet att utveckla och validera innovativa idéer och forskningsresultat.

VFT har skapats för att effektivisera processen för att kunskap från universitet ska komma till användning i samhället i form av produkter eller tjänster. Finansiering kan sökas inom exempelvis följande områden:

  • Olika former av kommersiell verifiering t.ex. aktiviteter för att identifiera, möta och kommunicera med de tilltänkta kunderna för att styrka den kommersiella relevansen.
  • Viss teknisk verifiering som huvudsakligen syftar till att minimera någon väsentlig projektrisk och möjliggöra kommersiell verifiering.
  • Aktiviteter som handlar om att validera andra för affärskonceptet kritiska områden såsom uppskalning inkl. produktion, prototypframställning och testning, regulatoriska aspekter, IPR, juridik och finansiering osv.
  • Kostnader för att initialt immaterialrättsligt skydda ett affärskoncept t.ex. patent (t.o.m. PCT eller motsvarande), varumärkes- eller designskydd.
  • Kostnader för att utveckla/komplettera det team som ska driva projektet vidare t.ex. kostnader för att identifiera och verifiera nyckelpersoner eller för matchning av innovativa idéer mot entreprenörer.

Medel får inte användas för fortsatt forskning, ren teknik- och produktutveckling eller till inköp av utrustning.

Ett innovationsprojekt kan tilldelas upp till 300 000 kr. Ansökningarna behandlas löpande och sker i samråd med en innovations- och affärsutvecklare från SLU Holding.

 

Kontakta oss så berättar vi mer

 

 

Vinnova green payoff RGB

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35