UIC - en av världens mest framgångsrika företagsinkubatorer

En av världens mest framgångsrika företagsinkubatorer är UIC, Uppsala Innovation Centre. SLU Holding är delägare i inkubatorn som ger stöd till forskare som vill ta sina idéer vidare. Ett stöd som flera SLU-forskare använt sig av och som Patric Karlsson, ny programchef på UIC, hoppas fler testar.

Enligt UBI Global rankas UIC Uppsala Innovation Center som en av de 5 bästa företagsinkubatorerna i världen. UIC har funnits i över 20 år och det är nästan lika länge som Patric Karlsson arbetat som entreprenör och företagsledare. I mer än 15 år med bas i San Francisco och de senaste 10 åren i Stockholmsregionen med fokus på innovationer inom energisektorn.

- UIC har ett bra track-record. Företagsinkubatorn är en av de främsta i landet och rankas som en av världens främsta. Det affärsutvecklingsstöd vi erbjuder, tillgång till nätverk, finansiering och kunskap gör det möjligt för forskare att testa sina idéer. Något som kanske lite otippat också ofta innebär ökat svängrum och nya möjlighet till fortsatt ny spännande forskning, säger Patric Karlsson, programchef för UIC:s affärutvecklingsprogram.

Stort intresse för nya effektiva och hållbara lösningar

Behovet och efterfrågan är stor när det gäller kunskap och nya lösningar inom områden som energiproduktion, mat och hållbarhet. Och den ökar. Att testa sin idé kan bli riktigt stort menar Patric och något som inte innebär att forskningen måste läggas på hyllan. Tvärtom.

- Jag önskar att alla skulle vilja testa sina idéer. Vi står inför stora problemställningar och intresset är stort när det gäller nya effektiva och hållbara lösningar. Inte bara globalt utan också lokalt och regionalt. Frågor kring mat, klimat och hållbarhet står högt på agendan nu. Det är också områden där det idag finns både riskkapital och investerare som vill vara med och hitta nya lösningar.

Men kanske viktigast av allt, som Patric ser det, är att fler kan få del av ny kunskap och kan bidra i arbetet att utveckla den praktiska nyttan.

- Att dela med sig av den kunskap man har skaffat sig är viktigt. Det bygger värde. Att driva bolag är inte så svårt. Man kan börja i projektform och med bra feed-back ha möjlighet att diskutera och undersöka nya frågeställningar som ofta ger input till ny forskning och på så sätt skapa en växelverkan mellan att forska och driva bolag.

Universitetens spjutspetskompetens bakom UIC:s framgång

Att UIC placerat sig som en tongivande och högt rankad företagsinkubator i Sverige och världen är glädjande menar Patric och betonar att en viktig framgångsfaktor för UIC är samarbetet med SLU och Uppsala universitet som ger tillgång till den spjutspetskompetens som finns vid forskningsinstitutionerna.

- Närheten och samarbetet med de båda universiteten bidrar starkt till UIC:s framgång. Den framstående forskningen som bedrivs på universiteten ger oss en ”lyxposition”. UIC har dessutom riktigt bra affärsutvecklingsprogram på plats och samarbeten med andra aktörer och kollegor i innovationssystemet. UIC:s nätverk har stor erfarenhet och rätt kompetens för att bidra i utvecklingsarbetet. Vi har också knutit ett antal partners i näringslivet till inkubatorn som bidrar med sin erfarenhet. En annan viktig del i vårt framgångskoncept är att UIC aldrig tar ägarandelar i inkubatorbolagen.

Erbjudande - Affärsutveckling i flera steg

UIC:s verksamhet är uppbyggd runt ett antal olika steg med fokus på kunskap och coachning som är relevant i ett företags olika faser. Hela vägen från test av idén till lansering internationellt.

- Alla innovatörer blir tagna på allvar. Vi säger aldrig nej till ett möte. Alla har alltid möjlighet att testa sin idé. UIC arbetar inte branschspecifik utan fokuserar på frågor som behöver lösas i bolagets olika utvecklingssteg för att skapa framgång. Vi känner till de kommersiella krav som ställs och bidrar med metoder, erfarenhet, kunskap och coachning som tar innovatörer och entreprenörer vidare, säger Patric Karlsson, programchef för UIC:s affärutvecklingsprogram och ansvarig för UIC Business Accelerator.


Vill du testa din idé? Här är fyra råd från Patric Karlsson på UIC:

1. Våga prata om din forskning. Lita på att du har kommit längre än du kanske tror. Alla är intresserade, vill se möjligheter och förbättringar. Öppna upp och berätta om din idé.
2. Bygg ett team. Du kan inte göra allt själv.
3. Testa din idé. Våga testa och våga misslyckas. Tester ger dig viktigt information.
4. Ta kontakt med SLU Holding och oss på UIC. Inkubatorprogram, coacher och metoder för att utveckla din idé kommer att ta dig vidare

Intresserad och vill ta din idé vidare?

För dig som är nyfiken på UIC och vill veta mer, läs mer på www.uic.se.
Du behöver inte vara verksam i Uppsala för att få utmärkt stöd från en företagsinkubator. Runt Alnarp finns Ideon, och SmiLe i Lund samt minc i Malmö. Inkubatorn vid Science Park Skövde arbetar med idéer från Skara och i Umeå finns Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator som också hjälper dig att komma igång med ditt företag.

Vill du diskutera en idé eller forskningsprojekt inom de gröna näringarna? Kontakta någon av SLU Holdings Innovations – och affärsutvecklare.

Flera andra SLU-forskare har tagit sin idé vidare via UIC:s affärsutvecklingsprogram. Här kan du läsa om Anna Jansson och Åsa Bergren (SciIns) och Odd Höglund (Resorbable Devices).

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35