Victor Håkansson, Green Advisor. Foto: Cajsa Palmqvist

Nytt digitalt distansverktyg för lantgårdar

Victor Håkansson är lantmästare från SLU Alnarp och grundare till it-start-up bolaget Green Adviser - ett digitalt distansverktyg för rådgivare inom lantbruket. Affärsidén föddes, tog fart och växte under studietiden. Nu lanseras tjänsten samtidigt som Victor är tillbaka i Alnarp som affärscoach på SLU Holding.

 

Victor Håkansson har entreprenörskapet i blodet. Han är född och uppvuxen på en gård i Lundsbrunn i Västergötland med omfattande verksamhet inom odling med flera sorters grödor, uppfödning av grisar, skogsproduktion och energiproduktion från vindkraftverk.

Entreprenörskap – ett sätt att styra sitt eget arbetsliv

- Hela min släkt, grannar och vänner är entreprenörer så visst är jag präglad till att bli entreprenör. Jag vill arbeta inom lantbruksbranschen. Här finns en stor potential. Att driva egen verksamhet är en inspiration och en drivkraft och för mig är det en möjlighet att styra mitt framtida arbetsliv, säger Victor Håkansson, grundare Green Adviser.

Idén till den tjänst som Victor och hans team i Green Adviser nu etablerar på marknaden föddes under utbildningen i Alnarp där han också fick hjälp framåt och coachning av affärsrådgivarna på SLU Holding.

Utmaning – testa idén på dina tänkta kunder

- Jag fick stöd och hjälp på vägen för att ta min idé vidare mot en färdig tjänst och blev tidigt utmanad att ta kontakt med den tilltänkta målgruppen. Att tidigt testa produkten har hjälpt mig massor och med verifieringsmedel från SLU Holding har vi kunnat ta idén vidare. Nu har vi en tjänst att erbjuda och förhandlingar i gång med intresserade köpare.

För att också förstå IT-världen bättre har Victor parallellt med lantmästarutbildningen även utbildat sig till informationsarkitekt vid Malmö universitet.

- Ja, det stämmer. Jag vill veta mer för att komma vidare och ha kompetens inom it-området där omfattande testverksamhet visar vägen framåt. Det har hjälpt oss att arbeta kundfokuserat och är en nyckel för att lyckas ta sin idé vidare. Utan omfattande tester riskerar man att utveckla något som ingen vill ha.

Digital direktkontakt med gårdens rådgivare

Den tjänst Green Adviser erbjuder är ett digitalt distansverktyg som är skräddarsytt för lantbruket och är ett kommunikationsverktyg där lantbrukaren kan ha direktkontakt med rådgivare/konsulter som man anlitar i sin verksamhet.

- Man kan säga att vår tjänst påminner om de appar som idag finns för digitala läkarbesök och rådgivning som till exempel KRY, Min Doktor med flera. Vår tjänst sparar pengar och tid för både rådgivare och lantbrukare. Rådgivarna får möjlighet att direkt hjälpa sina kunder via den digitala tjänsten och för lantbrukarna kan en hel del frågor och problem besvaras eller lösas direkt utan att behöva invänta besök på gården.

Förutom coachning och stöd från SLU Holding har Green Adviser fått affärsutvecklingsstöd från Malmö-inkubatorn minc.

- Att få coachning är värdefullt för ett bolag i start-up fas. Idag är vi tre personer i bolaget och under en period har vi via inkubatorn fått skräddarsydd affärscoachning och ny värdefull kunskap via workshops, seminarier kring sälj- och marknadsföring och mycket mer.

Inkubatorer och affärscoacher kompletterar akademin

Att det finns partner som samverkar med universiteten och kan inspirera och bidrag med coachning och kunskap tror Victor är avgörande för att nyttiggöra forskning och ta innovationer vidare till samhället.

- Akademin arbetar med ett forskningsfokus. Tankesättet är akademiskt och det finns ett tydligt ramverk. Mina utbildningar har inte vid något tillfälle handlat om entreprenörskap eller de tankesätt som ofta driver en entreprenör. Den kunskapen behövs också för att ta idéer vidare och den kan inkubatorer och affärscoacher i universitetens holding-bolag bidra med. Idag misslyckas 9 av 10 start-ups. Med mer coachning och rätt stöd kan siffran förändras.

För det är just under studietiden som Victor menar som många nya idéer och visioner föds som kan utvecklas och på sikt bidra till att viktiga innovationer och idéer blir verklighet och kommer till nytta i samhället.

Bygg innovationer under studietiden

- Ja, studieåren är en bra tid. Som student har man idéer och visioner för framtiden, man har sitt CSN-bidrag och tillgång till affärscoacher och stödsystem som inkubatorer erbjuder. Dessutom finns möjlighet till personlig coachning med mera som kan bidra och stötta utvecklingsarbetet. SLU Holding och minc i Malmö är två bra exempel på aktörer som hjälpt oss, säger Victor Håkansson, grundare Green Adviser.

En av dem som kan hjälpa till är just Victor som del av sin tid också arbetar som studentcoach på SLU Holding i Alnarp.

Kontakta Victor nu!

- Javisst, ta gärna kontakt. Ganska snabbt visar det sig att hindren inte så stora som man tror för att komma vidare. Man lär sig dessutom massor så är du intresserad - ta kontakt, säger Victor som lovar att bjuda på det som han själv uppskattat allra mest och som han ser är nyckeln för den som vill vidare – ett coachande förhållningssätt.

Vill du veta mer om SLU Holding och vilken coachning du kan få, kontakta Victor Håkansson eller någon av våra innovations- och affärsutvecklare på SLU Holding

Nyfiken på Green Adviser? Läs mer här på bolagets webbsida.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35