FUHS och SISP:s förslag på åtgärdspaket på ca 4 miljarder kronor för att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs

Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag

Hur räddar vi innovationsföretagen? Regeringen har nu fått FUHS och SISP:s förslag på åtgärdspaket på ca 4 miljarder kronor för att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 Mkr och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.


Hela åtgärdspaketet hittar ni här: https://d15xily2xy6xvq.cloudfront.net/accounts/15559/files/1214.pdf?t=q7puxi
Länk till ovanstående finns här https://www.sisp.se/start/%C3%A5tg%C3%A4rdspaket-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-innovationsf%C3%B6retag-och-framtidens-jobb

 

För mer information:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Verksamhetsstöd, FUHS
070 - 440 11 90

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vd, SISP
070 - 781 19 70

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ordförande, FUHS

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ordförande, SISP

 

Dela:

 

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35