Universitetsholdingbolag välkomnar Riksrevisionens kritik av hur bolagen drivs

Styrelsen för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, kommenterar Riksrevisionens granskningsrapport som kritiserar hur regeringen driver sina holdingbolag.

FUHS har under många år efterfrågat en tydligare fördelning av ansvar och mål mellan holdingbolag, innovationskontor och lärosäte. Styrelsen är mån om att bidra till och utveckla rapporteringskedjan samt uppföljning av nyckeltal mellan holdingbolag, lärosäte och regering. Här ingår arbetet med mål, strategier och riskhantering i holdingbolagen.

Vi tror att det är nödvändigt att göra en större genomgripande strukturförändring där organisation, finansiering, likvärdighet och samordning ingår. Inom FUHS vill vi att holdingbolagen ska kunna ta ett större ansvar för att verka för samhällsnyttan för Sverige AB. Vi vill se en skarpare, spänstigare och mer långsiktig incitamentstruktur och kravstyrning, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS.

FUHS styrelse ser med tillförsikt fram emot att fortsätta dialogen inom ramen för Utbildningsdepartementets pågående utredning om en utveckling av innovationsstödet vid universitet och högskolor.

Vi anser att holdingbolagen framöver måste få bättre förutsättningar att verka i ett nationellt och tillväxtinriktat ekosystem kring det kommersiella nyttiggörandet av forskningsresultat och innovationer. Ett villkor för detta är att regeringen avsevärt ökar sitt engagemang och höjer sin ambition i dessa frågor, fortsätter Johan Lilliecreutz.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Lilliecreutz
Ordförande Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS
Mobil: 0708-91 93 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS, är en förening där de svenska universitetsholdingbolagen är medlemmar. Föreningen bevakar utvecklingen för universitetsbolagen i Sverige och internationellt. Föreningen är en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan medlemmarna.

 

Länk till Riksrevisionens granskningsrapport

Dela: 

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35