Prototyp 2030 - spela dig fram till ny kunskap om klimatsmarta val

Inom Prototyp 2030 samarbetar forskare från SLU och Högskolan i Skövde med SLU Holding för att ta ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Gamification eller spelifiering är ett sätt att göra komplex forskningsbaserad kunskap tillgänglig via spel. Prototyp 2030 finns idag i en regional version för Västra Götalands län och planen är att utveckla spelet vidare till en skarp version 2030 KliMat-spelet.

Spelprototypen är digital och vänder sig till de som arbetar med eller är intresserade av hållbar utveckling. Primär målgrupp är gymnasielever. Prototypen har testats under hösten 2019 inom ämnen som naturkunskap, biologi och geografi för att utvärdera hur prototypen kan utvecklas till ett skarpt spel.

- Det färdigutvecklade spelet ska i kombination med relaterad undervisning medvetandegöra eleverna om de utmaningar samhället står inför, olika mål, målkonflikter samt strategier för att möta dem. Vi vill också att det framtida spelet ska bidra med motivation och lust till ett ökat engagemang hos både ungdomar och konsumenter. Både i deras yrkesval, som konsumenter och framtida roll som beslutsfattare, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Högskolan i Skövde utgör den största utbildningsnoden för dataspelsutbildningar i Sverige. Här ligger Interaction Lab med forskning inom spelutveckling, spels samhällsnytta, representation och jämställdhet i spel, samt spelbaserat lärande.

- Spel kan användas för att inspirera till att ta till sig kunskap och förändra beteende. Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för. Spelprototypen kombinerar dessa intressen och det är vår förhoppning att den tas emot väl, så att vi kan göra ett skarpt spel i nästa steg, säger Björn Berg Marklund, spelforskare på Högskolan i Skövde.

Christina Lundström, AgrLic RådNu vid SLU arbetar med frågor som berör lärande, kommunikation och rådgivning samt digitalisering och ny teknik i lantbruket är en av de drivande krafterna i projektet.

- Serious gaming har tillämpats inom flera områden som till exempel utbildning och sjukvård. Frågor om mat och klimat är komplexa och det vill vi visa med spelet, säger Christina Lundström, AgrLic RådNu, SLU.

Ambitionen är att färdigställa spelet i två versioner, en regional version och en nationell version för hela landet. I arbetet med den skarpa versionen kommer RISE att tillkomma som en ytterligare samarbetspartner. Till spelet blir dessutom ett vetenskapligt råd knutet med bland annat forskare från SLU, HS och Karlstads universitet. Det skarpa spelet bedöms ta flera år att utveckla och beräknas i så fall vara klart under 2022.

 

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35