Green Innovation Park – när siktet är inställt på hållbar utveckling

I Green Innovation Park samlas innovatörer, spännande start-ups, akademin och etablerade bolag som delar samma utmaning - att utveckla nya kunskaper, innovationer, produkter och tjänster för en hållbar framtid.

Granne med nybyggda Ulls Hus på Campus Ultuna ligger Green Innovation Park. Här samlas innovatörer, spännande start-ups, akademin och etablerade bolag som delar samma utmaning - att utveckla nya kunskaper, innovationer, produkter och tjänster för en hållbar framtid. Miljön är perfekt. Närheten till forskare och kompetenser på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är unik.

Green Innovation Park som det ser ut i dag startade hösten 2018. Efter ett första försök 2016 då fokus främst låg på att erbjuda bra lokaler valde man att ta time-out och arbeta om konceptet. Mer vikt lades på att hitta nya arbetsformer och utveckla idéer och metoder för samarbete och samverkan. Begreppet hyresgäster ersattes med medlemmar, lokalerna fick en ansiktslyftning och anpassades för att bättre fungera både för samverkan och som flexibel arbetsmiljö. Men framförallt rullades ett skarpt program ut för att inspirera och främja samarbetet – både mellan medlemmarna och med SLU.

Inspirerande arbetsmiljö med samverkan och idéutbyten
Frida Kempe, kommunikationsansvarig, Green Innovation Park var med om starten och att vidareutveckla idén som ligger bakom verksamheten idag.

- 2018 blev en nystart för oss. En viktig del i vårt nya koncept är att aktivt arbeta för att inspirera och skapa möten som kan leda till innovationer. Konkret innebär det bland annat att vi ordnar och bjuder in till regelbundna aktiviteter, inspirationsföreläsningar, utbildningar med mera. För att vara medlem och ha sin arbetsplats på Green Innovation Park är det viktigt att man verkligen vill vara med och samverka, att man är intresserad, vill dela med sig av sin erfarenhet och inspirera andra och själv bli inspirerad och få ta del av andras tankar. Det är då det händer grejer, säger Frida Kempe, kommunikationsansvarig, Green Innovation Park.

Gemensamt för medlemmarna i Green Innovation Park är att de har siktet inställt på att bidra till en hållbar framtid.

En bro till forskare och kompetens på SLU

- Att mötas och diskutera frågor, idéer och tankar som man själv brottas med är både inspirerande och lärorikt, även om medlemmarnas verksamhet är olika. Här på Green Innovation Park finns både etablerade bolag som vill göra sin verksamhet mer hållbar och bolag som helt fokuserar på utveckling av hållbara lösningar. Att i ett sådant utvecklingsarbete ha närhet till SLU:s kunskap innebär stora fördelar. Vår verksamhet utgår från SLU:s kunskap och utbildningar, säger Frida.

Flexibel miljö att utvecklas i
Kanske inte så oväntat är lokalerna på Green Innovation Park både lekfulla, lugna och stimulerande. I delar av lokalerna är det fritt fram för den som vill slå sig ner och arbeta eller plugga en stund. För den som vill arbeta vid ett skrivbord eller i en skön fåtölj finns flera alternativ att välja på. Och för de som vill ha ett eget skrivbord eller ett arbetsrum för hela teamet, så går det att ordna.

- Det finns många sätt att samverka med oss. Vi är flexibla och kan oftast ordna det som våra medlemmar vill ha. Vi är ”snabbfotade” och anpassar oss snabbt efter de behov som uppstår. Vi vill också bidra och skapa extra mervärde för våra medlemmar i deras utvecklingsarbete. Det gör vi bland annat genom de utbildningar vi erbjuder. Ett exempel på det är kurser som till exempel Design Thinking, en metod för utveckling och innovation som bland andra Google och Apple använder sig av, säger Frida.

En självklar mötesplats för hållbar utveckling
Utmaningarna framåt är många. Att attrahera fler medlemmar är en viktig del och i det arbetet hoppas Frida att fler bolag väljer att bli medlemmar och utveckla sin verksamhet på Green Innovation Park.

- Man kan bli medlem hos oss även om man inte vill eller har möjlighet att förlägga sin verksamhet här men vill vara en del i verksamheten och inspireras av den utveckling som pågår här, säger Frida Kempe, kommunikationsansvarig, Green Innovation Park.

Frida hoppas också att fler studenter ska hitta till Green Innovation Park och att fler forskare vill medverka och delta i arbetet. Både som inspiratörer och föreläsare men också för att knyta kontakter med entreprenörer och andra samarbetspartners för att ta sin egen forskning vidare till samhället.

Green Innovation Park Uppsala är en del av SLU Holding.

Läs mer om Green Innovation Park och arbetet att aktivt skapa samarbeten, idéutbyten och inspiration inom området hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Green Innovation Park och arbetet med hållbar utveckling, kontakta Frida Kempe, kommunikationsansvarig Green Innovation Park,

 

 

Dela:

 

 

 

 

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35