Stor satsning på innovationspris i Alnarp

Tillsammans med Sparbanken Skåne har SLU i Alnarp skapat ett Innovationspris som kommer att delas ut för första gången i vår. Prispotten är totalt 150 000 kr där segraren tar hem 100 000 kr. Alla som arbetar eller studerar på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan är välkomna att söka.

Den gröna näringen står inför stora behov på förändring och utveckling. En mycket stor del av våra koldioxidutsläpp kan spåras tillbaka till livsmedelskedjans olika skeden och behovet för en betydande minskning av dessa är akut. Stora förändringar kommer att krävas av näringen och som del i detta behövs nya tillvägagångssätt och väldigt mycket drivkraft.
Genom den framstående forskningen och utbildningarna på i Alnarp är det troligt att många lösningar finns där. Därför gör nu Sparbanken Skåne och SLU Alnarp en satsning på att främja idéer med potential att förändra den gröna näringen och livsmedelskedjan. Priset är personligt och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Vem kan söka?
Du som är student eller forskar vid SLU Alnarp är välkommen att delta, oavsett disciplin. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade, men får ej ha nått kommersiell fas.
Om ni är flera bakom en idé måste minst en av er vara student eller forskare vid SLU Alnarp. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans, prissumman delas då mellan de sökande.

Sista ansökningsdag är den 28/2.

Läs mer om Innovationspriset och hur du ansöker på SLU:s hemsida.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35