Maria Klintenäs - Senior Innovation & Business Advisor. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

Stora utmaningar kräver samarbeten

Maria Klintenäs är affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding. Hennes uppdrag är att bidra till att nya forskningsbaserade företag startar. Ett uppdrag som handlar om att ta spetskompetens, idéer, tjänster och lösningar vidare som kan ge en mer hållbar livsmedelsproduktion och bekämpa klimatförändringarna.

Intresset för entreprenörskap är stort och har alltid funnits där. Men för Maria handlar det inte om att utveckla egna briljanta idéer utan att satsa på andra som vill ta sin kunskap och sina idéer vidare.

Skogen står i fokus

- Jag är förtjust i att koppla samman forskare, experter och entreprenörer för att utforska möjligheten att utveckla nya tekniker och nya produkter. Här vid SLU i Umeå är skogen och norrländsk jordbruksvetenskap i fokus. Stora och viktiga område där ny teknik, nya idéer och nya innovationer kan bidra med lösningar för att uppnå FN:s globala mål att bekämpa klimatförändringarna och nå en hållbar livsmedelsproduktion, säger Maria Klintenäs, affärs- och innovationsrådgivare SLU Holding i Umeå.

Forskare kan visa nya vägar

När det gäller den resurskrävande livsmedelsproduktionen pågår idag arbete med flera olika idéer där forskning vid SLU i Umeå skapar möjligheter att utveckla mer hållbara och miljövänliga alternativ. Biodrivmedel för tunga transporter är ett sådant område där en aktuell utmaning är att effektivisera etanolproduktionen. Ett annat exempel på ny teknik som har sitt ursprung i forskning från SLU Umeå står det innovativa forskningsbolaget Arevo för.

Arevo har bland annat utvecklat en ny produkt för gödning av skogsplantor som är baserad på argininfosfat. arGrow Granulat skickas med plantan vid planteringen och gör att det nyplanterade trädet snabbare utvecklar ett kraftigt rotsystem. Förutom förbättrad etablering och tillväxt gör arGrow Granulat det möjligt att minska markberedningsberhovet. Intresset är stort och Arevo investerar därför i storskalig produktion med en ny fabrik på Dåvaområdet i Umeå.

Molekylärbiolog och internationell affärsutvecklare

Även om Maria är ny på jobbet i rollen som affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding i Umeå har hon stor erfarenhet att arbeta ihop med forskare och innovatörer med det gemensamma målet att nå ut med forskning som kan göra nytta i samhället. Både i rollen som forskare inom molekylärbiologi och som internationell affärsutvecklare vid North Sweden Cleantech.

- Många forskare har entreprenörskapet i blodet. Andra har inte ens tänkt tanken. Men det finns nästan alltid en nyfikenhet kring de här frågorna. Många undrar hur det fungerar om man tar sin idé vidare och hur det i så fall skulle gå till. Med de utmaningar vi står inför när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och nå en hållbar livsmedelsproduktion är det viktigt att SLU forskarnas stora kunskaper kommer till användning. Vår roll på SLU Holding är att stötta och hjälpa till i det arbetet. Det är också viktigt att de lösningar man satsar på efterfrågas och att idéerna tidigt testas på möjliga kunder. För att lyckas är det värdefullt att ha en dialog igång för att stegvis utveckla lösningar som är intressanta och möjliga att ta vidare. Vår roll på SLU Holding är att hjälpa till i det arbetet, säger Maria.

Mer konkret menar Maria stöttning när det gäller praktiska saker så som vid kontakt med jurister och patentombud, viss finansiering av valideringsaktiviteter samt rådgivning när det gäller affärsutveckling och kartläggning av marknaden. SLU Holding kan också bidra finansiellt genom att investera i nystartade bolag.

Effektiva, hållbara och miljövänliga innovationer

- Jag tror på samarbeten och att forskaren/entreprenören tillsammans med stöd från oss och input från samarbetspartners och kunder kan utveckla idéer, tekniker och nya möjligheter som vi behöver för att hitta lösningar till de stora utmaningarna vi står inför, säger Maria Klintenäs, affärs- och innovationsrådgivare på SLU Holding.

 

Marias bästa råd till dig som vill ta din idé vidare:
1. Ta tidigt kontakt SLU Holding.
2. Ta reda på fakta om dina tilltänkta kunder.
Gissa inte. Skapa tidigt en dialog som ger dig kunskap.
3. Skapa ett team runt omkring dig. Genomför inte allt själv.
4. Om du inte själv vill ta din lysande idé vidare – tänk
på att det kan finnas drivna entreprenörer som saknar egna idéer men som kan hjälpa dig driva din idé vidare.

Vill du diskutera en idé eller forskningsprojekt inom de gröna näringarna, kontakta någon av SLU Holdings affärs- och innovationsrådgivare.

 

Dela:

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35