Tre SLU-forskare på IVA:s första 100-lista

De värden och den kunskap som kan utvinnas ur forskning och innovation är avgörande för en hållbar utveckling i den globala konkurrenssituationen. IVA fyller 100 år och firar jubiléet genom att lyfta fram intressant forskning som kan ligga till grund för innovationer, affärsutveckling och nya företag. En del i firandet är R2B Summit dit företag och forskare på IVA:s 100-lista bjudits in.

Listan har skapats genom ett nomineringsförfarande av bl a 33 högskolor och universitet samt dess innovationskontor och holdingbolag – en bit över 300 bidrag nominerades varav tre spännande projekt som drivs av SLU forskare kom upp på listan.

Tillsammans med begreppen digitalisering och artificiell intelligens AI, var det ord som samverkan mellan akademin och industrin och nödvändigheten att nyttiggöra forskningen som gick som en röd tråd i diskussioner, debatter och presentationer under R2B Summit. Även klimatfrågorna stod i fokus när mer än 100 representanter från företag och organisationer och lika många forskare från landets högskolor och universitet möttes. Inte bara för att ta del av många spännande inbjudna talares tankar utan också för att mötas i workshops och diskussioner. Kristin Piikki, SLU Skara och en av forskarna bakom verktyget Global Soil Data Manager var positiv inför möjligheten att träffa en lite annorlunda målgrupp än vad hon annars möter på mässor och seminarier.

- Det är roligt att vara utvald och få medverka på R2B Summit. Vi har många och bra kontakter med organisationer inom jordbrukssektorn. Här har vi träffat andra branscher och företag som är inriktade på teknikutveckling och ekonomi. Och det ger andra frågor om våra affärsmodeller och om och hur de kan appliceras inom andra områden. Det är spännande, säger Kristin Piikki.

Oväntat besök hos Matomatic
Ett av bolagen på IVA:s 100-lista med SLU-anknytning är Matomatic AB som fokuserar på att skapa en mer hållbar livsmedelskedja genom minskat matsvinn i restauranger och storkök. Efter att näringsminister Ibrahim Baylan från scenen gett sin syn på om och hur väl rustat Sverige är för digitaliseringen fick Samuel Lindgren (Matomatic) och Mattias Eriksson (SLU samt Matomatic) besök av näringsministern.

- Det är trevligt att uppmärksammas och få möjlighet att vara med på R2B Summit. Vi har bra koll på vilka bolag och organisationer som vi behöver få kontakt med för att utveckla vår verksamhet. Vi är redan igång och inför dagen hoppades vi på att få kontakt med personer inom teknisk industri och att något annat spännande kanske skulle kunna dyka upp. Besöket av näringsministern och chansen att kort presentera vår verksamhet var mer än vad vi vågat hoppas på, säger Samuel Lindgren, Matomatic AB.

Framtiden är digital, automatiserad och elektrifierad
På frågan om hur väl rustat Sverige står inför digitaliseringen och vad vi behöver fokusera på inför framtiden blev näringslivsminister Ibrahim Baylans svar att vi är välrustade men mer behöver göras. Han konstaterade att framtiden är digital och att vi inte kan slå oss till ro med det vi har gjort utan att det är viktigt att industrin, akademin och politiken ”krokar arm” och arbetar tillsammans för att flytta fram positionerna. Han konstaterade också att vi har olika roller och behöver arbeta tillsammans. Digitaliseringen är inte längre något som berör delar av vårt samhälle, det berör allt som vi gör - framtiden är digital, automatiserad och elektrifierad.

Snabbare och relevantare med AI
En väg framåt som kan vässa arbetet och snabbare utveckla viktiga framtida innovationer presenterade Anita Schjöll Brede, AI-entreprenör och grundare av IRIS.AI, och rankad som en av världens mest inflytelserika kvinnor inom techindustrin. Med ett nytt verktyg som Anita och hennes team har utvecklat är det möjligt för forskare att effektivare få tillgång till den kunskap som redan finns publicerad. Sökningar som tidigare tagit flera veckor kan nu göras på två dagar.

Med hjälp av verktyget kan man definiera och beskriva problemet och bygga ett ”fingeravtryck” med relevanta sökord och nyckelord. Genom att sedan addera synonymer och ämnesord kan man genom en sökning i mer än 70 miljoner publicerade forskningsrapporter få fram en tvärvetenskaplig forskningskarta som matchar sökningen och  skapa en relevant läslista. Intresserad? Läs mer på Iris.ai där det också finns information om ett annat spännande projekt, Aiur som Anita Schjöll Brede också presenterade på R2B Summit.

Gör kunskapen tillgänglig för innovationer
Aiur är ett helt nytt tankesätt för att dela information som finns och som genom att göras tillgänglig kan användas av flera för att lösa några av de stora utmaningarna som vi står inför, inte minst när det gäller klimatet. Ett område där Mats Söderström och hans team på SLU Skara bidrar med konkreta hjälpmedel för att bättre använda den odlingsbara marken.

- För oss är det intressant att synas i ett annat sammanhang än vad vi brukar och det är inspirerande att få lyssna till riktigt bra talare. En plats på IVA:s 100-lista och att medverka på R2B Summit öppnar för nya kontakter. Flera forskare och representanter från industrin var intresserade av den teknik som vi använder i CropSAT och UAV Trial Tool för att ge beslutsunderlag som gör det möjligt att optimera produktionen på varje del av fälten, säger Mats Söderström.

Samverkan för att klara klimatfrågan
Även Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson talade om de viktiga klimatfrågorna som nu på allvar står i fokus och menade att det är en utmaning att skapa en så stor förvandling som vi har framför oss. Samverkan, öppenhet och förmåga att överföra insikter mellan olika branscher och få teknologier att röra sig var några punkter som Darja Isaksson lyfte fram liksom nödvändigheten av att orka vara långsiktig, bygga tillit och klara att transformera värdekedjor till hållbara värdekedjor. Hennes budskap var tydligt om att vägen dit går via samverkan. Något som vi redan är bra på och som vi kan bli ännu bättre på.

Att tre spännande projekt som drivs av SLU forskare finns med på listan är både viktigt och inspirerande. Framtiden är digital och framtiden innebär utmaningar när det gäller klimatfrågorna. Här kan kunskap från SLU:s forskare göra skillnad.

För mer information:
Tre forskarcase från SLU på IVA:s 100-lista 2019
Mattias Ericsson, Matomatic
Mats Söderström , CropSAT och UAV Trial Tool
Kristin Piikki, Global Soil Data Manager GSDM

IVA:s 100-lista
https://www.iva.se/projekt/research2business/100listan/

 

 

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Telefon: 018 - 67 25 35