Växtproteinfabriken - ny grön råvaruleverantör

I Växtproteinfabriken är siktet inställt på att bli en råvaruleverantör av växtproteiner. I första steget handlar det om att utvinna proteiner ur blast, växtdelar och annan grönmassa som idag inte används utan ligger kvar på fälten efter skörden. Tekniken finns. Utmaningen är att skala upp och utveckla processen - och göra det lönsamt.

Att hitta nya proteinkällor och bättre utnyttja de resurser vi har är en viktig framtidsfråga. Utmaningarna är många. Inte minst för jordbruket. Att hitta nya gröna proteinkällor är en del i den omställningen. Att minska animalieproduktionen en annan.

- Redan idag är det många som väljer att minska sin konsumtion av kött och väljer andra produkter som till exempel sojabönan som vi idag importerar i stor mängd från Sydamerika. Vi odlar också mer baljväxter än tidigare och provar andra alternativ. Men vi tar inte hand om den proteinrika grönmassan och det vill vi ändra på, säger Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding Alnarp som tillsammans med Professor Eva Johansson och Bill Newson PhD, Institutionen för Växtförädling vid SLU i Alnarp står bakom idén och utvecklingsarbetet på Växtproteinfabriken.

Revansch för kvarlämnad grönmassa
Den outnyttjade grönmassan som kommer att testas på Växtproteinfabriken består bland annat av blast från betor och morötter, grönkål, delar av broccoli, klöver och lucern. Processen innebär att proteiner och andra växtnäringsämnen extraheras ut. Först tvättas grönmassan och därefter gör man en ”smoothie”. Efter separation av vedämnen och fibrer har man en grön juice och det är ifrån denna juice projektet skall extrahera ut proteiner och näringsämnen i fler steg. Fiber- och vedfraktionen kommer därefter gå för biogasproduktion.

- Den gröna juicen är vår hårdvaluta - den nya gröna råvaran som vi hoppas Växtproteinfabriken ska kunna bygga sin verksamhet kring. Vår bedömning är att tillämpningarna för potent grön råvara är många. För livsmedelsindustrin är det en ny möjlighet att utveckla nya vegetariska och veganska alternativ - odlade på hemmaplan. En annan intressant tillämpning är kosmetikaindustrin där råvaran kan användas för utveckling av nya naturliga emulsioner och krämer, säger Carl.

Mer till bonden och effektivare biogas
Även för lantbruket öppnas nya möjligheter när grönmassan på åkrarna efterfrågas.

- Att växtproteiner är lokalt producerade kommer att vara extra intressant och för bönderna är det här en möjlighet att både få betalt för ärtorna, broccolin, sockerbetorna som man odlat och sedan dessutom kunna sälja restprodukterna som i nuläget bara lämnas kvar på åkrarna, berättar Carl.

En annan intressant tillämpning för den nya gröna råvaran är energisektorn där ett samarbete redan är igång mellan Växtproteinfabriken och Gasum för att skapa nya effektivare affärsmodeller för biogasbranschen.

Även Vinnova och Region Skåne ser ”växtproteiner som ett område med stor potential” och har intresserat sig för Växtproteinfabriken och det utvecklingsarbete som pågår genom att investera i projektet.

Viktigt pionjärprojekt

- Det betyder mycket att vi är fler som tror på möjligheten att utveckla nya växtproteiner och stöder vårt arbete att extrahera högvärdesprotein. Med Växtproteinfabriken är vi pionjärer inom området. Ingen har tidigare använt sig av grönmassa som råvara och ingen har heller tidigare provat att extrahera högvärdesprotein ur det som lämnat kvar på åkrarna, säger Carl.

På Växtproteinfabriken rullar arbetet vidare. Fortfarande befinner man sig i ett tidigt skede. Tekniken finns på plats utmaningen nu är att skala upp verksamheten.

- Det är ett viktigt projekt och också ett svårt projekt. Svårigheten handlar främst om att skapa lönsamhet och bevisa affärspotentialen med de 10-talet marknadsaktörer som är med i projektet. Tekniken finns och till viss del finns processen på plats. Nu ska vi se hur det ska göras, klara av att skala upp processen och göra det lönsamt. Svensk forskning är högt rankad internationellt, men har bottenplacering när det kommer till att kommersialisera resultaten. Det ska vi ändra på, säger Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding.

 

För mer information om Växtproteinfabriken och SLU Holding kontakta
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0) 72 211 75 77

Växtproteinfabriken får finansiering av Vinnova och Biogas Syd.

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35